Oceń skażenie naszego środowiska

Przedział wiekowy 8-18
Limit miejsc 30
Forma pokaz, prezentacja, wykład

Opis imprezy w formie promocyjno-reklamowej (max ¼ strony): 1. Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie wybranych roślin, testy biologiczne, wykrywanie jonów 2. Oznaczanie i ocena zawartości wybranych metali ciężkich w glebie pobranej przy ulicy Warszawskiej 3. Zanieczyszczenie gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)

Lokalizacja Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, ul. Oczapowskiego 8, sala 209, 218, 222, 227

Terminarz