Organizatorzy

Komitet organizacyjny 16. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

 • prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – UWM w Olsztynie
 • Anna Smoczyńska – UWM w Olsztynie
 • Anna Zalecka, Joanna Bondaruk-Przepióra, Katarzyna Bagan-Wajda; - UWM w Olsztynie
 • Jacek Szubiakowski - Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
 • Grzegorz Adamowicz - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
 • Anna Majkowska - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Ewa Winnicka - Multicentrum
 • Marlena Kowalska - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
 • Magdalena Drozdowicz - Uniwersytet dzieci
 • Waldemar Ziarek - Fundacja „Kierowca bezpieczny”

 

Komitet programowy

 • - studenci, Uniwersytet Hokkaido, Japonia
 • dr hab. Adamczak Marek, Wydział Nauki o Żywności
 • Adamowicz Grzegorz, WSSD
 • prof. Adomas Barbara, Katedra Chemii, Zespół Toksykologii Środowiska
 • mgr Akademii Nauki Trener, Akademia Nauki
 • dr inż. Alberski Jacek, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni
 • dr Androsiuk Piotr, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • dr inż. BAĆMAGA MAŁGORZATA, KATEDRA MIKROBIOLOGII, WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA, UWM W OLSZTYNIE
 • dr hab. Barbaszyński Dariusz, Instytut Filozofii (Wydział Humanistyczny)
 • mgr inż. Bałdyga Bartosz, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
 • dr inż. Bałuch-Małecka Anna, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni
 • dr Bertrand-Bucińska Anna, SJO
 • dr inż. Bęś Agnieszka, Katedra Chemii, Zespół Toksykologii Środowiska
 • dr Białkowska Joanna, Katedra Zdrowia Publicznego
 • dr hab. Biedunkiewicz Anna, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, WBiB, UWM w Olsztynie
 • dr inż. Bielecka Marika, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
 • dr hab. Bielski Stanisław, UWM, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
 • dr hab. Bieniek Anna, Katedra Ogrodnictwa
 • mgr inż. Bieranowski Piotr, Wydział Nauk Technicznych
 • inż. Birkholz Michał, MKN GeoSiN
 • mgr Bogdańska Bożena, Biblioteka Uniwersytecka
 • dr Bogdański Marcin, Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Bogus-Nowakowska Krystyna, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr Bojarska Justyna, Ośrodek Gastronomii Żywności i Żywienia Międzywydziałowego
 • dr Bojarska-Sokołowska Agnieszka, WMiI
 • dr Bomba Katarzyna, UWM w Olsztynie
 • prof. Boroń Alicja, Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie
 • dr inż. BOROS-LAJSZNER EDYTA, KATEDRA MIKROBIOLOGII, WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA, UWM W OLSZTYNIE
 • dr BOROWIK AGATA, KATEDRA MIKROBIOLOGII, WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA, UWM W OLSZTYNIE
 • mgr inż. Bożek Kamila Sabina, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agrotechnologii, Zarzadzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
 • dr inż. Brakoniecka - Sikorska Anna, Katedra Biotechnologii Żywności
 • mgr inż. Brodowska Agnieszka, Katedra Biochemii Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • dr Brym Paweł, Katedra Genetyki Zwierząt
 • dr hab. Brzozowska Irena, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroekosystemów
 • dr inż. Brzozowski Bartosz, Katedra Biotechnologii Żywności UWM w Olsztynie
 • prof. Brzozowski Jan, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroekosystemów
 • mgr inż. Błaszczok Adam, Katedra Chemii
 • dr Błaszkiewicz Leszek, UWM
 • mgr Chareńska Alina, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • mgr inż. Chećko Ewa, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Leśnictwa i Ekologii LAsu
 • mgr Chmielewska Zuzanna, Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • dr Chmielewska-Krzesińska Małgorzata, Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Ciborska Joanna, Międzywydziałowy Ośrodek Dydaktyczny
 • dr hab. Ciecierska Hanna, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
 • Cwaliński Mateusz, Miejska Biblioteka Publiczna Filia Multicentrum
 • dr Cymerman Iwona, Katedra Wczesnej Edukacji
 • dr hab. Czachorowski Stanisław, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Czaplicki Sylwester, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • mgr inż. Częstochowska Anna, Kat. Biologii Medycznej
 • dr inż. Dąbrowska Aneta, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
 • mgr inż. Dąbrowski Grzegorz, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr Damszel Marta, Kat. Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • Deliga Wojciech, ACK
 • mgr inż. Denert Mariola, Katedra Agroekosystemów, UWM w Olsztynie
 • dr Denisiuk Aleksander, katedra multimediów i grafiki komputerowej
 • Dobrońska Kamila, Wydział Nauki o Środowisku
 • mgr inż. dobrowolski artur, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Doliwa Urszula, Wydział Humanistyczny
 • Domagalska Mirosława, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • mgr Dominik-Tejkowska Joanna, SJO
 • dr Dulisz Beata, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Dziekońska-Rynko Janina, Katedra Zoologii Wydział Biologii i Biotechnologii
 • mgr inż. Dzienis Grzegorz, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • dr hab. Dzienkońska-Rynko Janina, Katedra Zoologii
 • prof. Dzika Ewa, Katedra Biologii Medycznej
 • dr Ejdys Elżbieta, Katedra Mikrobiologii i Mykologii
 • mgr Falkowski Jan, JANPOL, Brzozie Lubawskie
 • dr inż. Fenyk Mieczysława Aldona, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
 • dr Fiedorowicz Grzegorz, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
 • mgr Figoń Dominika, Urząd Dozoru Technicznego Oddział terenowy w Gdańsku Biuro w Olsztynie
 • mgr FILIP DOROTA, BIURO DS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • dr hab. Filipkowska Zofia, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • inż. Filipkowska Magdalena, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • prof. Fopp-Bayat Dorota, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Francke Anna, UWM w Olstynie
 • prof. Fujimoto Takafumi, Uniwersytet Hokkaido, Japonia
 • dr Gaber Mariola, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • dr Gąsecki Krzysztof, Katedra Pedagogiki Ogólnej
 • dr inż. Gątarska Anna, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • dr Giżyńska Monika, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • mgr Gomolińska Angelika Maria, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
 • dr Gomółka-Pawlicka Małgorzata, Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego
 • dr Górniak Dorota, Katedra Mikrobiologii i Mykologii
 • dr inż. Górski Andrzej, Katedra Ekologii i Ochrony Srodowiska
 • dr inż. Gotkowska-Płachta Anna, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • dr hab. Gołaś Iwona, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • mgr Grudzińska Aleksandra, Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny
 • dr Grunwald Grzegorz, UWM w Olsztynie
 • prof. Grzegorczyk Stefan, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni
 • dr hab. Grzybek Antoni, Instytut Sztuk Pięknych
 • mgr Gudelska Marlena, Katedra Fizjologii Zwierząt
 • dr Gładkowska Ewa, Instytut Sztuk Pięknych (Wydział Sztuki)
 • dr inż. Hakuć-Błażowska Anna, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • mgr Halicka Gabriela, Studium Języków Obcych UWM
 • mgr inż. Haponik Remigiusz, Wydział Nauki o Żywności
 • dr hab. Harnisz Monika, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • Hełminiak Anna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Studenckie Koło Naukowe Analizy Sensorycznej Żywności
 • dr hab. Igliński Grzegorz, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie
 • Iwaniszczuk Marcin, Koło Naukowe Inwestorów - Katedra Finansów i Bankowości
 • dr Jabłońska-Barna Izabela, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • mgr inż. Jagielska Teresa, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • mgr Jakimiuk Anna, Katedra Anatomii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Jakubowska Dominika, UWM WNE
 • dr hab. Jankowska Agnieszka, Katedra Biotechnologii Żywności
 • dr Janusz Marcin, Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń WNE
 • dr inż. Jastrzębska Ewa, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie
 • dr Jeleń Iwona, Katedra Zoologii Wydział Biologii i Biotechnologii
 • mgr Jonczak Agata, Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • mgr Jurecka Dorota, SJO
 • Kalinowski Karol, Miejska Biblioteka Publiczna Filia Multicentrum
 • mgr Kamiński Łukasz, Absolwent Instytutu Filozofii (Wydział Humanistyczny)
 • mgr Kasica-Jarosz Natalia, Katedra Anatomii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • mgr Kasparek Danuta, Archiwum i Muzeum UWM
 • dr Kazimierczuk Marcin, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa UWM
 • Kędzierska Ewa, -
 • dr Kędzior-Laskowska Małgorzata, UWM w Olsztynie
 • dr Kieliszek Zdzisław, Wydział Teologii UWM w Olsztynie
 • dr Kieżun Marta, Katedra Fizjologii Zwierząt
 • mgr Kisielewska Katarzyna, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr hab. Klepacka Joanna, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • mgr Koc Justyna, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • Koczkodan Piotr, Koło Naukowe Inwestorów - Katedra Finansów i Bankowości
 • mgr inż. Kokoszko Sławomir, ACK
 • dr hab. Kopytowski Jan, Katedra Ogrodnictwa
 • dr Koronkiewicz Stanisława, Katedra Chemii UWM
 • dr Korycińska Joanna, Kat. Biologii Medycznej
 • dr hab. Korzeniewska Ewa, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • dr Kosewska Agnieszka, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • dr Kosiba Beata, Instytut Nauk Politycznych WNS
 • dr Kotliński Kamil, Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr inż. Kowalczuk Larysa, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni
 • mgr Kowalska Marlena, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
 • Kowalska Bogusława, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • dr Kozak Barbara, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
 • Kozioł Maja, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • dr Kołakowska Beata, Katedra Architektury Krajobrazu
 • mgr Krupa Agnieszka, SJO
 • dr hab. Krzebietke Sławomir, UWM w Olsztynie - Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska
 • dr Krzywkowska Justyna, Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM
 • dr Kubiak Katarzyna, Katedra Biologii Medycznej
 • dr Kubiak Dariusz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, WBiB, UWM w Olsztynie
 • dr Kucewicz Magdalena, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • mgr Kuchcicka Hanna, SJO
 • dr hab. Kucner Andrzej, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
 • mgr Kulesza Kamila, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, WBiB, UWM w Olsztynie
 • dr Kunicki Zdzisław, Instytut Nauk Politycznych (Wydział Nauk Społecznych)
 • dr hab. Kupren Krzysztof, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • Kuriata Piotr, UWM w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • mgr Kurowska Kamila, Dziekanat, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • prof. Kurowski Tomasz, KEFiDM
 • mgr inż. Kuszewska Anna, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
 • mgr Kwiatkowska Martyna, Mazurski Park Krajobrazowy
 • dr hab. Kłobukowski Jan, Katedra Żywienia Człowieka
 • dr inż. Laszczak-Dawid Agnieszka, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • mgr Lepczyńska Małgorzata, Katedra Biologii Medycznej
 • dr Leszczyńska-Rejchert Ania, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
 • mgr Lewalska Teresa, Muzeum Warmii i Mazur
 • dr inż. Lewandowska Małgorzata, Katedra Biotechnologii Żywności UWM w Olsztynie
 • mgr Lewandowski Krzysztof, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • mgr Liburska Monika, Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego
 • mgr inż. Lis Anna, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
 • Mądzelewska Wioletta, Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna – koło naukowe, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Sztuki)
 • dr Majkowska Anna, PAN
 • dr hab. Majkowska-Gadomska Joanna, UWM w Olsztynie
 • dr Makowska Magdalena, Katedra Filologii Germańskiej
 • dr inż. Makowski Przemysław, Katedra Agroekosystemów, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Marks-Bielska Renata, UWM, WNE, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
 • dr inż. Markuszewski Bogumił, Katedra Ogrodnictwa
 • mgr Masiarz Judyta, Mazurski Park Krajobrazowy
 • mgr inż. Maszke Wiesława, Katedra Chemii
 • dr Michalczyk Dariusz, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • Michałowski Damian, ACK-współpraca
 • mgr MICKIEWICZ MAŁGORZATA, BIURO DS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • dr Mierzyński Sebastian, Muzeum Warmii i Mazur
 • mgr inż. Mikołajczak Natalia, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • mgr inż. Mikulewicz Emilia, UWM w Olsztynie
 • prof. MILEWSKI STANISŁAW, UWM
 • mgr Mindziul Barbara, Studium Języków Obcych UWM
 • dr inż. Mleczko Magdalena, Instytut Geodezji
 • inż. Modzelewska Karina, Student
 • mgr inż. Młynska Kinga, UWM w Olsztynie
 • Nadolna Anita, Koło Naukowe Inwestorów - Katedra Finansów i Bankowości
 • dr Najdzion Janusz, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr inż. Nasalski Zbigniew, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw WNE
 • mgr inż. Nasiadko Maciej, UWM, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu
 • dr hab. Nogalska Anna, UWM w Olsztynie - Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Nowakowski Jacek, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • dr Nyklewicz Krzysztof, Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń WNE
 • dr OBARA-GOŁĘBIOWSKA MALGORZATA, KATEDRA PSYCHOLOGII ROZWOJU I EDUKACJI
 • mgr Ofanowska Urszula, Biblioteka Uniwersytecka
 • dr inż. Ogrodowska Dorota, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr inż. Okorski Adam, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • mgr Olechno-Wasiluk Joanna, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
 • dr Oleński Kamil, Katedra Genetyki Zwierząt
 • Oleszczuk Katarzyna, Miejska Biblioteka Publiczna Filia Multicentrum
 • dr hab. Olszewska Marzenna, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni
 • mgr inż. Olszewska Irena, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni
 • mgr Olszewska Elżbieta, Archiwum i Muzeum UWM
 • mgr Olszewska Wioletta, Studium Języków Obcych UWM
 • prof. Olszewski Jacek, Ośrodek Dydaktyczno - Doświadczalny
 • mgr OPOLSKA DOROTA, BIURO DS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • dr Oponnowicz Agnieszka, Katedra Fizjologii Człowieka
 • dr hab. Orzech Krzysztof, Katedra Agroekosystemów, UWM w Olsztynie
 • dr Ossowska-Salamonowicz Dobrochna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • mgr Ostolski Mateusz, Wydział Nauki o Żywności
 • dr Pacewicz Grzegorz, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
 • mgr Pacyńska-Czarnecka Agnieszka, Szkoła Podstawowa w Lamkowie
 • Pajewska Sylwia, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • dr Pakulnicka Joanna, Katedra Ekologii i Ochrony Srodowiska
 • dr Panasiewicz Grzegorz, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • Parda Barbara, BIURO DS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • dr inż. Paszczyk Beata, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • dr inż. Pawelec Adriana, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie
 • dr hab. Pawluczuk Jan, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów
 • Pawłowski Mateusz, brak
 • inż. Pesta Patrycja, Student
 • dr inż. PIETRZAK- FIEĆKO RENATA, KATEDRA TOWAROZNAWSTWA I BADAŃ ŻYWNOŚCI, WYDZIAŁ NAUKI O ŻWNOŚCI, UWM W OLSZTYNIE
 • dr inż. Pietrzak-Fiećko Renata, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • dr Pilipowicz Andrzej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • mgr Pilska - Piotrowska Magdalena, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
 • mgr inż. Piotrowska Grażyna, Katedra Chemii
 • mgr Piłat Marek, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
 • dr inż. Piłat Beata, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr Pliszka Barbara, Katedra Chemii
 • dr Podlasz Piotr, Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • mgr Podwysocka Beata, Studium Języków Obcych UWM
 • dr inż. POLAK ŚLIWIŃSKA MAGDALENA, KATEDRA TOWAROZNAWSTWA I BADAŃ ŻYWNOŚCI, WYDZIAŁ NAUKI O ŻWNOŚCI, UWM W OLSZTYNIE
 • dr inż. POLAK- ŚLIWIŃSKA MAGDALENA, KATEDRA TOWAROZNAWSTWA I BADAŃ ŻYWNOŚCI, WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI, UWM W OLSZTYNIE
 • dr inż. Polak-Śliwińska Magdalena, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • dr hab. Popiel Andrzej, Wydział Sztuki, Instytut Sztuk Pięknych UWM Olsztyn
 • dr hab. Popielarczyk Dariusz, UWM w Olsztynie
 • mgr PRÓSZYŃSKI ANDRZEJ, BIURO DS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • dr Prusik Magdalena, UWm w Olsztynie
 • inż. Przestrzelski Damian, MKN GeoSiN
 • mgr Przeszlakowska-Wasilewska Joanna, Katedra Filologii Angielskiej
 • dr hab. Pszczólkowska Agnieszka, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • dr hab. Pszczółkowska Agnieszka, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • Puchalska Edyta, UWM Olsztyn, WGIPB
 • dr Pupel Piotr, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM
 • dr inż. Płoszaj - Witkowska Beata, Katedra Ogrodnictwa
 • dr inż. Płoszaj-Witkowska Beata, Katedra Ogrodnictwa
 • dr Radzicki Bogdan, Instytut Filozofii (Wydział Humanistyczny)
 • dr Radziszewska Maria, Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania
 • dr Radziszewska-Szczepaniak Danuta, Instytut Nauk Politycznych WNS
 • dr inż. Radzymińska Monika, UWM WNE
 • dr inż. Rafałowski Ryszard, Ośrodek Gastronomii i Żywienia
 • dr inż. Rejmer Wojciech, UWM WNT
 • mgr Rejs Angelika, Muzeum Warmii i Mazur
 • dr hab. Robak Anna, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr inż. Rolka Elżbieta, Katedra Chemii Środowiska
 • dr Ropelewska Ewa, Wydział Nauk Technicznych, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Równiak Maciej, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr Rółkowska Maria, Instytut Dziennikrstwa i Komunikacji Społecznej
 • mgr Rydzewska Martyna, Katedra Zoologii Wydział Biologii i Biotechnologii
 • mgr Rynarzewski Maciej, Biblioteka Uniwersytecka
 • mgr Rytelewska Edyta, Katedra Fizjologii Zwierząt
 • mgr Sadowska Olga, Studium Języków Obcych UWM
 • dr Sawczuk Wiktor, katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • dr hab. Sepczyńska Dorota, Instytut Filozofii (Wydział Humanistyczny)
 • mgr inż. Siemianowski Krzysztof, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
 • prof. Sienkiewicz Stanisław, UWM w Olsztynie - Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska
 • mgr inż. Sienkiewicz Jadwiga, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów
 • dr inż. Sikorski Łukasz, Katedra Chemii, Zespół Toksykologii Środowiska
 • Skierkowski Józef, Wydział Nauki o Żywności
 • mgr inż. Skrajda Marta, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr inż. Skwiercz Andrzej, KEFiDM
 • mgr inż. Śmietańska Jolanta, Katedra Chemii
 • dr hab. Smolińska Nina, Katedra Fizjologii Zwierząt
 • mgr Smułkowska Edyta, Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • dr inż. SOBCZUK ALICJA, UWM
 • mgr inż. Sobiechowska Daria, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr Sobota Jacek, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
 • mgr Sokal Joanna, Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • dr Sokolnik-Źróbek Anna, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • mgr inż. Sosna Patrycja, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr hab. Sowiński Paweł, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów
 • mgr Sołtysiuk Marta, Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego
 • dr Stachowska Sylwia, Katedra Organizacji i Zarządzania
 • Stalewski Krzysztof, Akademicki Klub Płetwonurków Skorpena
 • dr inż. Staniewska Katarzyna, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • prof. Starzyńska-Kościuszko Ewa, Instytut Filozofii (Wydział Humanistyczny)
 • dr inż. Stasiewicz Katarzyna, Wydział Nauki o Żywności
 • dr hab. Stępień Arkadiusz, Katedra Agroekosystemów
 • dr hab. Stępień Paweł, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów
 • mgr Strusińska-Pełka Karolina, Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • dr inż. Strzelecki Jarosław, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii
 • Strzyż Jerzy, Miejska Biblioteka Publiczna Filia Multicentrum
 • dr Supranowicz Radosław, Katedra Filologii Germańskiej
 • mgr inż. Szagała-Farańczuk Ewa, Katedra Chemii, Zespół Toksykologii Środowiska
 • dr Szandar Kamil, Dziekanat, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • prof. Szczęsny Marek, Instytut Sztuk Pięknych
 • dr Szczubełek Grzegorz, UWM w Olsztynie
 • dr inż. Szerszunowicz Iwona, Katedra Biochemii Żywności
 • Szewczyk Karolina, -
 • Szulc Agnieszka, Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna – koło naukowe, Katedra Socjologii (Wydział Nauk Społecznych)
 • dr inż. Szumiło Małgorzata, Instytut Geodezji
 • dr hab. Szydłowska Joanna, Instytut Dziennikrstwa i Komunikacji Społecznej
 • dr Szydłowska Magdalena, Wydział Humanistyczny
 • dr Szymańska Hanna, Katedra Biologii Medycznej
 • dr Sławińska Małgorzata, Katedra Wczesnej Edukacji
 • mgr Słowik Magdalena, Katedra Wczesnej Edukacji
 • mgr Tanajewska Malgorzata, Katedra Zoologii Wydział Biologii i Biotechnologii
 • mgr Tanajewska Małgorzata, Katedra Zoologii Wydział Biologii i Biotechnologii
 • dr hab. Tańska Małgorzata, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • mgr Tański Damian, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr inż. Targońska Katarzyna, Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego
 • dr inż. Templin Tomasz, Instytut Geodezji
 • dr Tońska Elżbieta, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • dr inż. Topa Elżbieta, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • dr inż. Treder Kinga, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroekosystemów
 • inż. Trzciński Szymon, Student
 • dr Tupieka-Buszmak Alicja, UWM w Olsztynie
 • mgr inż. Turło Marta, Katedra Biochemii Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • mgr Tyburski Jan, UWM, Studium Języków Obcych
 • inż. Uchal Renata, Katedra Biochemii Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • dr inż. Wachowska Maria, Katedra Biotechnologii Żywności
 • mgr Walter Marcin, Katedra Biotechnologii Żywności UWM w Olsztynie
 • prof. Wanic Maria, Katedra Agroekosystemów,UWM w Olsztynie
 • dr Wardzyńska Regina, Katedra Chemii
 • dr inż. Warechowska Małgorzata, UWM WNT
 • dr inż. Warmiński Kazimierz, Katedra Chemii, Zespół Toksykologii Środowiska
 • dr hab. Warżała Rafał, Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • mgr inż. Wasiak Marta, UWM w Olsztynie
 • dr Wasilewska Barbara, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr Wasyluk Piotr, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
 • inż. Wałowska Ewa, Wydział Nauki o Żywności
 • dr inż. Wejer Janusz, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie
 • mgr Wichowska Anna, Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Więckiewicz-Archacka Marta, UWM, Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • dr Wierzbicka Elwira, Katedra Chemii
 • dr hab. Wierzbowska Jadwiga, UWM w Olsztynie - Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska
 • mgr inż. Wilczewska Natalia, Archiwum i Muzeum UWM
 • Winnicka Ewa, Multicentrum
 • dr inż. Wiśniewska Krystyna, Katedra Biotechnologii Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • Wiśniewski Piotr, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Wittbrodt Krzysztof, Mazurski Park Krajobrazowy
 • mgr Wójcicka Anna, Archiwum i Muzeum UWM
 • Wojciechowska Alicja, ACK-współpraca
 • mgr Wojda Justyna, Biblioteka Uniwersytecka
 • dr hab. Wojtkowiak Katarzyna, UWM WNT
 • dr Wojtowicz Karol, UWM w Olszytnie
 • Wóltańska Natalia, -
 • dr hab. Wołk Mariola, Instytut Polonistyki i Logopedii
 • Wydra Paula, Koło Naukowe Inwestorów - Katedra Finansów i Bankowości
 • dr Wysocka Izabela, UWM Katedra Inżynierii Środowiska
 • mgr inż. Wysocka Anna, Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny
 • dr inż. ZĄBEK KATARZYNA, UWM
 • dr inż. Zaborowska Magdalena, KATEDRA MIKROBIOLOGII, WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA, UWM W OLSZTYNIE
 • dr Zakrzewska Aldona, Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania
 • dr Zawadzka Anna, UWM, Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu
 • inż. Zawadzka Marta, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • Zawrotna Katarzyna, UWM Olsztyn, WGIPB
 • dr Załęska-Chróst Beata, Katedra Chemii
 • mgr Żebrowska Renata, SJO
 • Żęgota Beata, OPNT
 • Zera Justyna, brak
 • mgr inż. Ziajka Justyna, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
 • mgr inż. Zinkiewicz Adam, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • mgr inż. Ziomek Elżbieta, UWM w Olsztynie
 • dr Ziółkowska Krystyna, UWM w Olsztynie
 • Żołądecki Marek, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
 • dr hab. Żołnowski Andrzej, Katedra Chemii Środowiska, UWM w Olsztynie
 • dr inż. Źróbek-Sokolnik Anna, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
 • dr hab. Żuk-Gołaszewska Krystyna, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agrotechnologii, Zarzadzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
 • mgr Łączyńska Beata, UWM w Olsztynie
 • Łaszek Elżbieta, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • mgr Ławrynowicz-Szczepaniak Maria, Katedra Filologii Angielskiej
 • mgr Łazicka Kamila, Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • dr inż. Łuczyńska Magdalena, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie
 • dr inż. Łuczyńska Joanna, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności