Organizatorzy

Komitet organizacyjny 17. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

 • prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – UWM w Olsztynie
 • Anna Smoczyńska – UWM w Olsztynie
 • Anna Zalecka, Joanna Bondaruk-Przepióra; - UWM w Olsztynie
 • Jacek Szubiakowski - Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
 • Grzegorz Adamowicz - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
 • Anna Majkowska - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Ewa Winnicka - Multicentrum
 • Marlena Kowalska - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
 • Magdalena Drozdowicz - Uniwersytet dzieci
 • Waldemar Ziarek - Fundacja „Kierowca bezpieczny”

 

Komitet programowy

 • prof. Achremczyk Stanisław, Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • dr hab. Adamczak Marek, WNoŻ
 • dr inż. Akincza Marta, Katedra Architektury Krajobrazu
 • dr Androsiuk Piotr, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM; Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • dr hab. Anna Gotkowska-Płachta, Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej
 • dr inż. Antolak Mariusz, Katedra Architektury Krajobrazu
 • mgr inż. Augustynowicz Marta, Katedra Geodezji
 • dr hab. Baćmaga Małgorzata, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • mgr inż. Bajkowska-Kaczyńska Sylwia, Katedra Żywienia Człowieka
 • mgr Bałdyga Natalia, Akademickie Centrum Kultury, Zespół Pieśni i Tańca UWM "Kortowo"
 • dr inż. Bałuch-Małecka Anna, Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu
 • dr inż. Bęś Agnieszka, Katedra Chemii
 • dr hab. Bełej Mirosław, Wydział Geoinżynierii
 • dr inż. Bielecka Marika, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
 • dr hab. Bielski Stanisław, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Bień Anna, Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
 • dr hab. bieniek Anna, UWM
 • dr Bogdański Marcin, Katedra Teorii Ekonomii WNE
 • dr Bojarska Justyna, UWM
 • mgr BOREJSZO URSZULA, AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY UWM
 • dr inż. Boros-Lajszner Edyta, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • dr hab. Borowik Agata, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • dr Borys Iwona, Instytut Językoznawstwa
 • dr inż. Bowszys Magdalena, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Geoinżynierii, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Brym Paweł, Katedra Genetyki Zwierząt
 • dr hab. Brzozowska Irena, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa
 • dr inż. Brzozowski Bartosz, Katedra Inżynierii, Aparatury procesowej i Biotechnologii żywności
 • dr Bujko Anna, Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • mgr Bukowska Joanna, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Geoinżynieriii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • mgr Charukiewicz Tomasz, Akademia w Olsztynie
 • dr Chludziński Daniel, UWM, Wydział Nauk Technicznych
 • dr Cicha-Nazarczuk Marlena, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • mgr inż. Cichowska Aleksandra, Szkoła Doktorska UWM, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 • dr Ciecierska Grażyna, Wydział Matematyki i Informatyki
 • dr hab. Ciećko Adam, Katedra Geodezji
 • Cwaliński Mateusz, Miejska Biblioteka Publiczna Filia Multicentrum
 • dr hab. Czachorowski Stanisław, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • mgr inż. Częstochowska Anna, Katedra Biologii Medycznej
 • mgr Dąbkowska-Sówka Barbara, Archiwum i Muzeum
 • dr inż. Danielewicz Anna, Katedra Żywienia Człowieka
 • dr inż. Doskocz Adam, Katedra Geodezji
 • dr Duda Michał, UWM, Wydział Nauk Technicznych
 • Duryło Marcel, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie - uczeń
 • dr hab. Dynowski Piotr, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • dr hab. Dziekońska -Rynko Janina, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Zoologii
 • prof. Dzika Ewa, Katedra Biologii Medycznej
 • dr Farelnik Eliza, Katedra Teorii Ekonomii
 • dr inż. Figurska Marta, Wydział Geoinżynierii
 • dr hab. francke anna, UWM
 • dr hab. Frankowiak Anita, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • dr Gadomska Wiesława, Katedra Architektury Krajobrazu
 • Gąsiorowska Sandra, Wydział Biologii i Biotechnologii, Koło Naukowe "NEURON"
 • dr inż. Gątarska Anna, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • dr hab. Gawliczek Piotr, Filia UWM w Ełku (nie ma w wykazie jednostek organizujących imprezę, poprzednia nazwa - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych)
 • dr Giżyńska Monika, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • dr Gojło Ewa, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, UWM
 • dr Górski Andrzej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • mgr Gorzeńska Oktawia, OCEN
 • dr hab. Gotkowska-Płachta Anna, Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej
 • dr inż. Goździejewska Anna, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • dr hab. Gołaś Iwona, Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej
 • prof. Grabowski Kazimierz, Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu
 • dr inż. Grunwald Grzegorz, Katedra Geodezji
 • prof. Grzegorczyk Stefan, Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu
 • mgr Grzemski Maciej, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
 • dr hab. Grzybowski Mirosław, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Geoinżynierii, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Guz Marzena, Katedra Języka Niemieckiego
 • dr Głowacka Katarzyna, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • dr Hajduk Marcin, Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
 • dr hab. Harnisz Monika, Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej
 • prof. Igliński Grzegorz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Jabłońska-Barna Izabela, UWM/Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie
 • mgr Jacheć Tomasz, UWM, Filologia Angielska
 • mgr inż. Jagielska Teresa, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • dr JAKUBOWSKA DOMINIKA, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Jankowska Agnieszka, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
 • dr Jastrzębski Dominik, Wydział Sztuki UWM
 • dr hab. Jaszczak Agnieszka, Katedra Architektury Krajobrazu
 • dr hab. Jaszczur-Nowicki Jarosław, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • dr inż. Jaworska Bożena, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Geoinżynierii, UWM w Olsztynie
 • prof. Jaworski Zbigniew, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
 • dr Jeleń Iwona, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Zoologii
 • dr Kadelska Małgorzata, Katedra Architektury Krajobrazu
 • dr Kalinowska Julita, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • mgr Kalinowski Daniel, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Koło Naukowe "NEURON"
 • Kalinowski Kamil, UWM w Olsztynie
 • dr inż. Kalisz Barbara, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • mgr Karpiński Emil, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Geoinżynieriii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Kaźmierczak Rafał, Wydział Geoinżynierii
 • dr Kieżun Marta, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr hab. Klepacka Joanna, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, UWM w Olsztynie
 • dr inż. Kokoszko Ewa, Akademickie Centrum Kultury, Zespół Pieśni i Tańca UWM "Kortowo"
 • dr inż. Kordala Natalia, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
 • Kornek Ewald, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie
 • dr Korycińska Joanna, Katedra Biologii Medycznej
 • prof. Korzeniewska Ewa, Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej
 • dr hab. Kosewska Agnieszka, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • mgr inż. Kosewska Olga, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • dr Kosiba Beata, Instytut Nauk o Polityce
 • mgr Kosiński Piotr, Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • dr Kosiorek Jarosław, UWNM, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Algebry i Geometrii
 • dr hab. Kostrzewska Marta Katarzyna, UWM w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa
 • dr Koszałka Jacek, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Geoinżynierii, UWM w Olsztynie
 • dr Kotliński Kamil, Katedra Teorii Ekonomii
 • Kowalska Bogusława, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • dr Kołakowska Beata, Katedra Architektury Krajobrazu
 • dr hab. Krasowska Helena, IS PAN
 • dr Krzywkowska Justyna, Katedra Teorii i Historii Prawa WPiA UWM
 • dr Kubiak Katarzyna, Katedra Biologii Medycznej
 • Kuriata Piotr, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, UWM w Olsztynie
 • dr Kurzyńska Aleksandra, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • Kurzyńska Julia, studentka
 • mgr Kułyk Andrzej, Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • dr inż. Lempaszek Andrzej, UWM Olsztyn
 • mgr Lepczyńska Małgorzata, Katedra Biologii Medycznej
 • dr inż. Lewandowska Małgorzata, Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności
 • mgr Lewandowski Krzysztof, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • mgr Liminowicz Ewa, Archiwum i Muzeum UWM
 • mgr inż. Lipka Joanna, WNoŻ
 • mgr inż. Lis Anna, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
 • Lulińska Agnieszka, UWM w Olsztynie
 • prof. Majewski Mariusz, Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
 • dr hab. Majkowska-Gadomska Joanna, UWM
 • prof. Marks Marek, Katedra Akroekosystemów i Ogrodnictwa
 • dr hab. Marks Emilia, Katedra Architektury Krajobrazu, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Marks-Bielska Renata, UWM w Olsztynie
 • dr Masiowski Tadeusz, Filia UWM w Ełku (nie ma w wykazie jednostek organizujących imprezę, poprzednia nazwa - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych)
 • mgr inż. Maszke Wiesława, UWM
 • dr Michalczyk Dariusz, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • prof. Młynarczyk Krzysztof, Katedra Architektury Krajobrazu
 • dr Najdzion Janusz, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr Nazarczuk Jarosław, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Niemczynowicz Agnieszka, Katedra Analizy i Równań Różniczkowych
 • dr hab. Nietupski Mariusz, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • dr Nynca Anna, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
 • dr hab. Okorski Adam, UWM w Olsztynie, WRiL
 • dr Oleński Kamil, Katedra Genetyki Zwierząt
 • mgr Olszewska Elżbieta, Archiwum i Muzeum UWM
 • dr hab. Olszewska Marzenna, Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu
 • dr Omelan Aneta, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Geoinżynieriii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Opalach Agnieszka, Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej
 • dr hab. Orzech Krzysztof, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa UWM-Olsztyn
 • dr hab. Orzechowski Mirosław, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • dr Ossowska-Salamonowicz Dobrochna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • dr hab. Pakulnicka Joanna, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Panasiewicz Grzegorz, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr inż. Paszczyk Beata, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • dr hab. Pawluczuk Jan, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • mgr Pietraszkiewicz Danuta, Filia UWM w Ełku (nie ma w wykazie jednostek organizujących imprezę, poprzednia nazwa - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych)
 • mgr Piłat Marek, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
 • dr Pluskota Wioletta, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • dr inż. Polak-Śliwińska Magdalena, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Popielarczyk Dariusz, Wydział Geoinżynierii, UWM Olsztyn
 • dr Połucha Iwona, Katedra Architektury Krajobrazu
 • mgr inż. Prus Henryk, Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji WNS UWM
 • dr inż. Przemieniecki Sebastian, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Entomologii Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • dr hab. Przybyłowicz Katarzyna, Katedra Żywienia Człowieka
 • prof. Pszczółkowska Agnieszka, UWM w Olsztynie, WRiL
 • dr inż. Płoszaj Beata, Katedra Architektury Krajobrazu
 • dr inż. Płoszaj-Witkowska Beata, Katedra Architektury Krajobrazu
 • dr Radecka-Romaniuk Krystyna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Radziszewska Maria, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej WNS UWM
 • dr Radziszewska-Szczepaniak Danuta, Instytut Nauk Politycznych
 • dr inż. Rafałowski Ryszard, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, UWM w Olsztynie
 • dr inż. Rejmer Wojciech, Wydział Nauk Technicznych
 • dr hab. Robak Anna, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • mgr inż. Rodziewicz Wiesława, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej
 • dr inż. Rolka Elżbieta, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
 • dr inż. Ruszkowska Monika, Katedra Żywienia Człowieka
 • dr hab. Rychcik Bogumił, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa
 • mgr Rytelewska Edyta, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr hab. Senetra Adam, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • prof. Sienkiewicz Stanisław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Sikorski Łukasz, Katedra Chemii
 • dr inż. Skorwider-Namiotko Anna, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
 • dr hab. Smólczyński Sławomir, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • prof. Smolińska Nina, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr hab. Sowiński Paweł, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • dr Stachowska Sylwia, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 • dr inż. Stasiewicz Katarzyna, WNoŻ
 • dr hab. Stępień Arkadiusz, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa
 • mgr Strusińska-Pełka Karolina, Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • dr Supranowicz Radosław, Instytut Literaturoznawstwa
 • dr Świgońska Sylwia, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
 • mgr inż. Szagała-Farańczuk Ewa, Katedra Chemii
 • dr Szandar Kamil, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
 • dr hab. Szczepańska Agnieszka, Wydział Geoinżynierii
 • dr hab. Szczęsny Marek, Wydział Sztuki
 • dr inż. Szerszunowicz Iwona, Katedra Biochemii Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Szostek Radosław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • mgr inż. Szreder Krzysztof, Katedra Chemii
 • dr Szymańska Hanna, Katedra Biologii Medycznej
 • mgr Słowik Magdalena, ZSO nr 3 w Olsztynie
 • Słowik Cezary, Student
 • mgr Tanajewska Małgorzata, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Zoologii
 • dr inż. Targońska Katarzyna, Katedra Ichtiologii i Akwakultury, WBZ UWM
 • dr inż. Templin Tomasz, Katedra Geodezji
 • dr Tomasik Jerzy, NATO DEEP eAcademy
 • dr Tomaszewska-Hołub Beata, Instytut Nauk Politycznych
 • dr hab. Topa Elżbieta, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • inż. Turbaczewska Wiktoria, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 • mgr Tyburski Jan, Studium Języków Obcych
 • dr inż. Wachowska Maria, Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności
 • mgr Walter Marcin, WNoŻ
 • prof. Wanic Maria, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa UWM-Olsztyn
 • mgr inż. Warcaba Ewa, Katedra Architektury Krajobrazu
 • dr hab. Wardzyńska Regina, UWM
 • dr inż. Warechowski Józef, Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności
 • dr inż. Warmiński Kazimierz, Katedra Chemii
 • dr Warmiński Marcin, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej WNS UWM
 • dr hab. Warżała Rafał, Katedra Teorii Ekonomii WNE
 • dr Wasilewska Barbara, Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
 • inż. Wasilewski Jerzy, Fundacja edukacyjna Promyk Energii
 • dr Wichowska Anna, Katedra Teorii Ekonomii
 • mgr Widzińska Joanna, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
 • dr inż. Wieczorek Beata, Instytut Geodezji i Budownictwa
 • dr inż. Wiśniewska Krystyna, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności WNoŻ UWM w Olsztynie
 • mgr Wiśniewski Kamil, Akademia w Olsztynie
 • mgr Wiśniewski Dariusz, Akademickie Centrum Kultury, Zespół Pieśni i Tańca UWM "Kortowo"
 • dr Witkowska Justyna, UWM, WNE, Katedra Rynku i Kkonsumpcji
 • Wojciechowska Alicja, Akademickie Centrum Kultury, Zespół Pieśni i Tańca UWM "Kortowo"
 • dr hab. Wojtkowiak Katarzyna, Wydział Nauk Technicznych
 • dr Wojtowicz Karol, Katedra Finansów
 • dr hab. Wziątek Bogdan, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • Włodarczyk Eliza, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 • dr Zabolewicz Tadeusz, Katedra Genetyki Zwierząt
 • dr inż. Zaborowska Magdalena, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • dr Załęska-Chróst Beata, UWM
 • mgr inż. Ziajka Justyna, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
 • Ziarek Waldemar, Piekarnia Tyrolska
 • dr Żmijewska Agata, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • mgr inż. Żołnowska Beata, UWM w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa
 • dr hab. Żołnowski Andrzej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. Źróbek Sabina, Wydział Geoinżynierii
 • dr inż. Źróbek-Sokolnik Anna, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • dr inż. Zysk Elżbieta, Wydział Geoinżynierii
 • prof. Łachacz Andrzej, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • dr inż. Łuczyńska Joanna, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności