Organizatorzy

Komitet organizacyjny 17. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

 • prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – UWM w Olsztynie
 • Anna Smoczyńska – UWM w Olsztynie
 • Anna Zalecka, Joanna Bondaruk-Przepióra, Katarzyna Bagan-Wajda; - UWM w Olsztynie
 • Jacek Szubiakowski - Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
 • Grzegorz Adamowicz - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
 • Anna Majkowska - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Ewa Winnicka - Multicentrum
 • Marlena Kowalska - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
 • Magdalena Drozdowicz - Uniwersytet dzieci
 • Waldemar Ziarek - Fundacja „Kierowca bezpieczny”

 

Komitet programowy

 • mgr Kułyk Andrzej, Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • mgr Strusińska-Pełka Karolina, Archiwum Państwowe w Olsztynie