Organizatorzy

Komitet organizacyjny 17. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

 • prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – UWM w Olsztynie
 • Anna Smoczyńska – UWM w Olsztynie
 • Anna Zalecka, Joanna Bondaruk-Przepióra; - UWM w Olsztynie
 • Jacek Szubiakowski - Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
 • Grzegorz Adamowicz - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
 • Anna Majkowska - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Ewa Winnicka - Multicentrum
 • Marlena Kowalska - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
 • Magdalena Drozdowicz - Uniwersytet dzieci
 • Waldemar Ziarek - Fundacja „Kierowca bezpieczny”

 

Komitet programowy

 • Adamska Paulina, Nadleśnictwo Spychowo
 • prof. Adomas Barbara, Katedra Chemii
 • dr Augustyniak Małgorzata, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • mgr inż. Bagińska Magdalena, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Żywienia Człowieka
 • dr hab. Banach Joanna Katarzyna, UWM, WNE, Katedra Towaroznawstwa
 • mgr Bałabański Tomasz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, WBiB, UWM w Olsztynie
 • Bałdyga Karol, Koło Naukowe Inwestorów
 • mgr inż. Bałdyga Bartosz, OPiOA
 • dr inż. Bałuch-Małecka Anna, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni
 • dr Bertrand-Bucińska Anna, Studium Języków Obcych UWM
 • dr Bęś Agnieszka, Katedra Chemii
 • dr hab. Bełej Mirosław, WGIPB
 • dr hab. Biedunkiewicz Anna, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, WBiB, UWM w Olsztynie
 • mgr Bielska Natalia, Katedra Ogrodnictwa
 • dr hab. Bieniek Anna, Katedra Ogrodnictwa
 • mgr inż. Bieranowski Piotr, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • mgr Bikowska Katarzyna, Biblioteka Uniwersytecka
 • mgr Bogdańska Bożena, Biblioteka Uniwersytecka
 • dr Bogdański Marcin, Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr inż. Bojarska Justyna, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr Bojarska-Sokołowska Agnieszka, WMiI
 • dr Bondaruk Joanna, brak
 • prof. Boroń Alicja, Katedra Zoologii
 • dr inż. Boroń Sławomir, właściciel kolekcji
 • dr inż. Boros-Lajszner Edyta, Katedra Mikrobiologii, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Borowik Agata, Katedra Mikrobiologii, UWM w Olsztynie
 • mgr inż. Bożek Kamila, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
 • dr inż. Brakoniecka-Sikorska Anna, Katedra Biotechnologii Żywności
 • dr hab. Brym Paweł, Katedra Genetyki Zwierząt
 • dr hab. Brzozowska Irena, Katedra Agroekosystemów
 • dr inż. Brzozowski Bartosz, Katerdra Biotechnologii Żywności UWM w Olsztynie
 • dr Błahut-Prusik Jadwiga, Instytut Filozofii
 • dr hab. Błaszczak-Bąk Wioleta, UWM Olsztyn Instytut Geodezji
 • mgr inż. Błaszczok Adam, Katedra Chemii
 • dr hab. Chłosta-Zielonka Joanna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Ciborska Joanna, Katedra Żywienia Człowieka
 • dr Ciecierska Grażyna, Wydział Matematyki i Informatyki
 • dr inż. Ciećko Adam, Instytut Geodezji
 • mgr Cierach Magdalena, Studium Języków Obcych UWM
 • Cwaliński Mateusz, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
 • dr Cymerman Iwona, Katedra Wczesnej Edukacji
 • dr hab. Czachorowski Stanisław, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • dr hab. Czaplicki Sylwester, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • mgr inż. Częstochowska Anna, Katedra Biologii Medycznej
 • dr inż. Dąbrowski Grzegorz, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr Damszel Marta, WKŚiR, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • Dawidowski Piotr, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr Denisiuk Aleksander, WMiI
 • Deoniziak Agnieszka, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
 • Domagalska Mirosława, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • mgr Dominik-Tejkowska Joanna, Studium Języków Obcych
 • mgr inż. Draszanowska Anna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Żywienia Człowieka
 • Drężek Jakub, student WBiB
 • mgr Drozdek Agata, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • dr inż. Drzewicki Adam, Katedra Turystyki, rekreacji i ekologii
 • dr Dulisz Beata, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • dr inż. Dumalski Andrzej, UWM Olsztyn Instytut Geodezji
 • Dyl-Nadolna Urszula, Nadleśnictwo Spychowo
 • dr inż. Dynowski Piotr, Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami
 • mgr inż. Dzida Jerzy, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Owiec i Kóz
 • dr hab. Dziekońska-Rynko Janina, WBiB, Katedra Zoologii
 • prof. Dzika Ewa, Katedra Biologii Medycznej
 • dr Ejdys Elżbieta, Katedra Mikrobiologii i Mykologii
 • Fanetra Robert, brak
 • Fedecka Katarzyna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Żywienia Człowieka
 • mgr inż. Figurska Marta, WGIPB
 • prof. Fopp-Bayat Dorota, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Francke Anna, UWM
 • dr inż. Garbowska Bożena, UWM, WNE, Katedra Towaroznawstwa
 • Gąsiorowska Sandra, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • dr inż. Gątarska Anna, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • dr Gaziński Benon, Instytut nauk Politycznych
 • Gełdon Adam, Nadleśnictwo Spychowo
 • mgr Gierulska Olga, Biblioteka Uniwersytecka
 • prof. Giełwanowska Irena, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • dr Giżyńska Monika, WPiA UWM
 • Glazer Emilia, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • mgr Gomolińska Angelika Maria, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
 • dr inż. Górski Andrzej, Katedra Ekologii i Ochrony Srodowiska
 • Górski Ireneusz, Akademia w Olsztynie
 • dr inż. Gotkowska-Płachta Anna, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • dr hab. Gołaś Iwona, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • prof. Grabowski Kazimierz, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni
 • mgr inż. Grela Weronika, Katedra Biologii Medycznej
 • dr inż. Grunwald Grzegorz, Instytut Geodezji
 • prof. Grzegorczyk Stefan, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni
 • dr hab. Grzybek Antoni, Instytut Sztuk Pięknych
 • dr hab. Guz Marzena, Katedra Filologii Germańskiej
 • dr Głowacka Katarzyna, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • dr inż. Hakuć-Błażowska Anna, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • dr hab. Harnisz Monika, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • mgr Hetman-Pawlaczyk Iwona, Katedra Filologii Angielskiej
 • dr Hrycyna Ewa, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie
 • prof. Igliński Grzegorz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Jabłońska Olga, Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie
 • dr Jabłońska-Barna Izabela, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • mgr inż. Jagielska Teresa, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • dr inż. Janicka Joanna, UWM Olsztyn Instytut Geodezji
 • dr Jaworska Bożena, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki Rekreacji i Ekologii
 • prof. Jaworski Zbigniew, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
 • dr Jeleń Iwona, WBiB, Katedra Zoologii
 • mgr Jonczak Agata, Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • dr hab. Juchno Dorota, Katedra Zoologii
 • mgr Jurecka Dorota, Studium Języków Obcych
 • mgr inż. Kacprzak Sławomir, UDT
 • mgr Kaczmarczyk Milena, Katedra Wczesnej Edukacji
 • dr Kalinowska Julita, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki Rekreacji i Ekologii
 • Kalinowski Kamil, Koło Naukowe Inwestorów
 • Kalinowski Karol, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
 • Kalman Justyna, brak
 • mgr inż. Kamiński Zdzisław, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
 • dr Kazimierczuk Marcin, Wydział Prawa i Administracji UWM
 • dr Kędzior-Laskowska Małgorzata, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Klasa Andrzej, Katedra Chemii rolnej i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Klepacka Joanna, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, UWM w Olsztynie
 • prof. Kopiczko Andrzej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Kopytowski Jan, UWM
 • dr hab. Koronkiewicz Stanisława, Katedra Chemii
 • dr Korycińska Joanna, Katedra Biologii Medycznej
 • prof. Korzeniewska Ewa, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • dr Koszałka Jacek, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki Rekreacji i Ekologii
 • dr Kotliński Kamil, Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Kotowski Kamil, Koło Naukowe Inwestorów
 • Kowalska Bogusława, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • Kowalska Marlena, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • dr Kozak Barbara, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
 • Kozłowska Agnieszka, student WBiB
 • dr Kołakowska Beata, Katedra Architektury Krajobrazu
 • mgr Krupa Agnieszka, Studium Języków Obcych UWM
 • dr hab. Krzebietke Sławomir, Katedra Chemii rolnej i Ochrony Środowiska
 • mgr inż. Krzętowska Katarzyna, studia podyplomowe z hortiterapii
 • dr Kubiak Dariusz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, WBiB, UWM w Olsztynie
 • dr Kubiak Katarzyna, Katedra Biologii Medycznej
 • Kucharczyk Daria, student WBiB
 • mgr Kuchcicka Hanna, Studium Języków Obcych
 • dr hab. Kucner Andrzej, Instytut Filozofii
 • mgr Kucz Agnieszka, Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • mgr Kulesza Kamila, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, WBiB, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Kulesza Sławomir, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Kupren Krzysztof, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
 • Kuriata Piotr, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, UWM w Olsztynie
 • prof. Kurowski Tomasz, WKŚiR, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • mgr inż. Kuszewska Anna, Katedra Hodowli Roslin i Nasiennictwa
 • mgr Kułyk Andrzej, Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • dr Kwiecień Marta, Katedra Matematyki Stosowane WMiI
 • dr inż. Laszczak-Dawid Agnieszka, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • mgr Lepczyńska Małgorzata, Katedra Biologii Medycznej
 • dr Leska Anna, Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie
 • Leśnikowska Justyna, student WBiB
 • dr inż. Lewandowska Małgorzata, Katerdra Biotechnologii Żywności UWM w Olsztynie
 • mgr Lewandowski Krzysztof, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • dr inż. Ludwiczak Emilia, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • dr inż. Majkowska Anna, Oddział PAN w Olsztynie
 • dr hab. Majkowska-Gadomska Joanna, UWM
 • dr hab. Makarczyk Irena, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Makowski Przemysław, UWM Olsztyn, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroekosystemów
 • Makowski Łukasz, uwm
 • prof. Marks Marek, Katedra Agroekosystemów
 • dr inż. Markuszewski Bogumił, Katedra Ogrodnictwa
 • Masiak Karol, uwm
 • mgr inż. Maszke Wiesława, Katedra Chemii
 • dr Miazio Łukasz, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • dr hab. Michalak Joanna, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • dr Michalczyk Dariusz, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii
 • dr Mierzyński Sebastian, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • mgr inż. Mikołajczak Natalia, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr Mikołajczyk Tomasz, Katedra Chemii
 • mgr inż. Mikulewicz Emilia, uwm
 • prof. Milewski Stanisław, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Owiec i Kóz
 • mgr Mindziul Barbara, Studium Języków Obcych UWM
 • dr inż. Mleczko Magdalena, Instytut Geodezji
 • dr Morocka-Tralle Irena, Katedra Matematyki Stosowanej WMiI
 • mgr inż. Młyńska Kinga, UWM
 • dr Najdzion Janusz, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • mgr Narbutt-Rogalska Kamila, Studium Języków Obcych UWM
 • NAWROCKA-OWCZAREK MAŁGORZATA, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • dr Nitkiewicz Anna, UWM w Olsztynie
 • dr hab. Nogalska Anna, Katedra Chemii rolnej i Ochrony Środowiska
 • mgr Nowacka Karolina, Katedra Mikrobiologii i Mykologii
 • dr hab. Nowakowski Jacek, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • dr OBARA-GOŁĘBIOWSKA MAŁGORZATA, UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI KATEDRA PSYCHOLOGII ROZWOJU I EDUKACJI
 • mgr Obiedziński Mariusz, Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie
 • dr inż. Ogrodowska Dorota, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr Okorska Sylwia, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • dr Oleński Kamil, Katedra Genetyki Zwierząt
 • dr hab. Olszewska Marzenna, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni
 • mgr inż. Olszewska Irena, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni
 • mgr Olszewska Wioletta, SJO
 • prof. Olszewski jacek, Ośrodek Dydaktyczno - Doświadczalny
 • Opalach Agnieszka, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • dr Oponowicz Agnieszka, Katedra Fizjologii Człowieka
 • dr hab. Orzech Krzysztof, UWM Olsztyn, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroekosystemów
 • dr Osowicka-Kondratowicz Magdalena, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie
 • dr Ossowska-Salamonowicz Dobrochna, WPiA UWM
 • Ostromecki Karol, Nadleśnictwo Olsztynek
 • mgr Pac Sylwia, Biblioteka Uniwersytecka
 • dr Pacewicz Grzegorz, Instytut Filozofii
 • dr Pakulnicka Joanna, Katedra Ekologii i Ochrony Srodowiska
 • dr inż. Paszczyk Beata, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • Pauk Iwona, wolontariusz
 • dr inż. Pawlewicz Katarzyna, Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami
 • dr hab. Pawluczuk Jan, Katedra Gleboaznawstwa i Rekultywacji Gruntów
 • mgr Piątek Rafał, Akademicki Klub Płetwonurków Skorpena
 • Pieckowski Szymon, Katedra Ogrodnictwa
 • dr hab. Pierożyński Bogusław, Katedra Chemii
 • dr hab. Pietrzak-Fiećko Renata, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • mgr Pilska-Piotrowska Magdalena, OPiOA
 • mgr Piotrowska Natalia, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • mgr Piłat Marek, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
 • dr inż. Piłat Beata, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr Pliszka Barbara, Katedra Chemii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • dr Pluskota Wioletta Ewa, Wydział Biologii i Biotechnologii
 • dr Pluskota Wioletta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • mgr Podwysocka Beata, Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie
 • dr inż. Polak-Śliwińska Magdalena, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • dr hab. Popiel Andrzej, UWM Olsztyn, Instytut Sztuk Pięknych
 • dr hab. Popielarczyk Dariusz, Instytut Geodezji
 • dr Prusik Magdalena, UWM Olsztyn
 • dr inż. Przemieniecki Sebastian, WKŚiR, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • mgr Przespolewska Karolina, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • inż. Przestrzelski Damian, WGiPB
 • mgr Przeszlakowska-Wasilewska Joanna, Katedra Filologii Angielskiej
 • Przybułowski Jarosław, Komenda Miejska Straży Pożarnej
 • Ptaszkiewicz Monika, Nadleśnictwo Miłomłyn
 • dr Pupel Piotr, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin WBiB UWM
 • dr hab. Pytasz-Kołodziejczyk Anna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Płoszaj - Witkowska Beata, Katedra Ogrodnictwa
 • dr inż. Radzymińska Monika, UWM, WNE, Katedra Towaroznawstwa
 • dr inż. Rafałowski Ryszard, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, UWM w Olsztynie
 • dr inż. Rejmer Wojciech, Wydział Nauk Technicznych
 • dr hab. Robak Anna, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 • mgr inż. Rodziewicz Wiesława, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • dr inż. Rolka Elżbieta, Katedra Chemii Środowiska
 • dr hab. Rółkowska Maria, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Rutkowska Paulina, Nadleśnictwo Kudypy
 • mgr Rydzewska Martyna, WBiB, Katedra Zoologii
 • mgr Rynarzewski Maciej, Biblioteka Uniwersytecka
 • mgr Sadowska Olga, Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie
 • dr hab. Sadowski Tadeusz, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroekosystemów
 • Salamon Teresa, brak
 • dr hab. Senetra Adam, Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami
 • mgr inż. SIEMASZKO ELŻBIETA, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • dr Sikorski Łukasz, Katedra Chemii
 • mgr inż. Skrajda Marta, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • mgr Smułkowska Edyta, Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • dr inż. Sobczak Alicja, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Owiec i Kóz
 • mgr inż. Sobiechowska Daria, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • mgr inż. Sosna Patrycja, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • dr hab. Sowiński Paweł, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji gruntów
 • dr Stachowska Sylwia, Katedra Organizacji i Zarządzania
 • mgr Staniewska-Tomaszewska Marzena, Studium Języków Obcych UWM
 • mgr Stawska Elżbieta, Biblioteka Uniwersytecka
 • mgr Strusińska-Pełka Karolina, Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • dr inż. Strzelecki Jarosław, Instytut Filozofii
 • Strzyż Jerzy, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
 • dr Sucharzewska Ewa, Katedra Mikrobiologii i Mykologii
 • Sulikowska Weronika, brak
 • mgr inż. Szagała-Farańczuk Ewa, Katedra Chemii
 • dr hab. Szczęsny Marek, Instytut Sztuk Pięknych
 • dr Szczubełek Grzegorz, Katedra Mikroekonomii
 • mgr Szemplińska Elżbieta, Biblioteka Uniwersytecka
 • dr inż. Szerszunowicz Iwona, Katedra Biochemii Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • Szewczyk Karolina, Koło Naukowe Parazytologii ”Vermis”
 • Sztejna Zdzisław, Nadleśnictwo Jedwabno
 • dr inż. Szumiło Małgorzata, Instytut Geodezji
 • dr hab. Szydłowska Joanna, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • dr Szymańska Hanna, Katedra Biologii Medycznej
 • dr Sławińska Małgorzata, Katedra Wczesnej Edukacji
 • Słodkowska Ewa, Katedra Chemii
 • dr inż. Słowińska Małgorzata Anna, Katedra Żywienia Człowieka
 • mgr Tanajewska Małgorzata, WBiB, Katedra Zoologii
 • dr hab. Tańska Małgorzata, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • mgr Tański Artur, Katedra Biologii Medycznej
 • dr Targońska Joanna, Katedra Filologii Germańskiej
 • dr inż. Targońska Katarzyna, Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego
 • dr inż. Templin Tomasz, WGIPiB, Instytut Geodezji
 • dr Thoene Michael, Katedra Biologii Medycznej
 • dr inż. Tońska Elżbieta, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
 • dr inż. Topa Elżbieta, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 • dr Treder Kinga, Katedra Agroekosystemów
 • mgr Tyburski Jan, Studium Języków Obcych
 • dr inż. Wachowska Maria, Katedra Biotechnologii Żywności
 • Wadas Monika, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
 • mgr Walter Marcin, Katerdra Biotechnologii Żywności UWM w Olsztynie
 • prof. Wanic Maria, UWM Olsztyn, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroekosystemów
 • dr Wardzyńska Regina, Katedra Chemii
 • dr inż. Warechowska Małgorzata, Wydział Nauk Technicznych
 • dr Warmiński Kazimierz, Katedra Chemii
 • dr hab. Warżała Rafał, Katedra Makroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • mgr inż. Wasiak Marta, UWM w Olsztynie
 • dr Wasyluk Piotr, Instytut Filozofii
 • dr inż. Wejer Janusz, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
 • dr Wichowska Anna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • mgr Widzińska Joanna, OPiOA
 • dr Więckiewicz-Archacka Marta, UWM, Wydział Humanistyczny
 • prof. Wierzbowska Jadwiga, Katedra Chemii rolnej i Ochrony Środowiska
 • mgr Wiśniewska Danuta, Instytut Budownictwa
 • dr inż. Wiśniewska Krystyna, Katedra Biotechnologii Żywności, Wydział Nauki o Żywności
 • Wójcik Joanna, Katedra Architektury Krajobrazu
 • mgr inż. Wojtacki Michał, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
 • dr hab. Wojtkowiak Katarzyna, Wydział nauk Technicznych
 • mgr inż. Wolak Rafał, Camfly
 • Wóltańska Natalia, Koło Naukowe Parazytologii ”Vermis”
 • dr Wysocka Izabela, UWM
 • prof. Wyszkowska Jadwiga, Katedra Mikrobiologii, UWM w Olsztynie
 • dr inż. Ząbek Katarzyna, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Owiec i Kóz
 • dr inż. Zaborowska Magdalena, Katedra Mikrobiologii, UWM w Olsztynie
 • dr Załęska-Chróst Beata, Katedra Chemii
 • dr Zbrzeźniak Marta, Archiwum Państwowe w Olsztynie
 • mgr Żebrowska Renata, Studium Języków Obcych UWM
 • Ziarek Waldemar, -
 • dr hab. Zielińska Danuta, Katedra Chemii
 • mgr inż. Zinkiewicz Adam, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • mgr inż. Ziomek Elżbieta, UWM w Olsztynie
 • mgr inż. Żołnowska Beata, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroekosystemów
 • dr hab. Żołnowski Andrzej, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
 • prof. Źróbek Sabina, WGIPB
 • dr Źróbek-Różańska Alina, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
 • dr inż. Źróbek-Sokolnik Anna, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
 • dr hab. Żuk-Gołaszewska Krystyna, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
 • dr inż. Zysk Elżbieta, WBIPB
 • dr Żywanowska Agnieszka, Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie
 • mgr inż. Łaszek Elżbieta, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
 • mgr Ławrynowicz-Szczepaniak Maria, Katedra Filologii Angielskiej
 • mgr Łazicka Kamila, Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • dr inż. Łuczyńska Magdalena, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa