Rolnictwo ekologiczne - fakty i mity

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 100
Forma prezentacja
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Rolnictwo ekologiczne to poszukiwanie równowagi pomiędzy zaspokojeniem ludności w żywność o wysokiej jakości, a wykorzystaniem zasobów środowiska w sposób nie obciążający środowiska naturalnego. Rolnictwo ekologiczne to system oparty o gospodarkę naturalną, wykorzystujący wiedzę w zakresie uwarunkowań ekologicznych i biologicznych produkcji rolniczej, wykluczający stosowanie syntetycznych środków podstawowych i wspomagających; : m.in. pestycydów i nawozów sztucznych w produkcji roślinnej; pasz pochodzenia przemysłowych ego, antybiotyków, GMO i innych dodatków wykorzystywanych w chowie i hodowli zwierząt. Końcowym efektem rolnictwa ekologicznego jest produkt wysokiej jakości, ponieważ musi spełniać surowe wymogi, określone przez ustawodawstwo polskie i europejskie. Rolnictwo ekologiczne chroni i wspiera różnorodność organizmów żywych i zapewnia równowagę agroekosystemów. Rolnictwo ekologiczne to również szansa na utrzymanie tradycyjnych gospodarstw rodzinnych, stworzenie dodatkowych miejsc pracy na wsi.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz