Siedliska przyrodnicze ważne dla Wspólnoty

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 100
Forma pokaz, prezentacja, warsztaty, wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Siedlisko przyrodnicze to pojęcie używane w terminologii prawnej Unii Europejskiej w związku z programem Natura 2000. Żyjemy w jednym z najpiękniejszych przyrodniczo zakątków Europy. Na zajęcia, bogato ilustrowanych autorskimi zdjęciami można będzie dowiedzieć się czym są siedliska przyrodnicze, jakie znaczenie odgrywają w ochronie różnorodności biologicznej oraz jak je chronimy. I najistotniejsze będzie można zobaczyć oraz dowiedzieć się o specyfice siedlisk przyrodniczych na Warmii i Mazurach.

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz