Apteka roślinna - rośliny lecznicze najbliższej okolicy

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 15
Forma konkurs, pokaz, wycieczka
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Zajęcia terenowe. Rozpoznawanie roślin leczniczych i surowców zielarskich na stanowiskach naturalnych (las, łąka, jezioro - Park Kortowski). Uczestnicy imprezy poznają ok. 30 gatunków roślin leczniczych. Sposoby i zasady pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania roślin leczniczych. Kalendarz zbioru roślin leczniczych. Rodzaje i sposoby wykorzystania materiału roślinnego jako surowca farmakognostycznego. Motywacją do aktywnego udziału w zajęciach będzie konkurs plastyczny pt. APTEKA ROŚLINNA.

Lokalizacja Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, ul. Oczapowskiego 5, sala 323 - zbiórka (zajęcia w Parku Kortowskim)

Terminarz