Czynniki kształtujące różnorodność biologiczną w środowisku wodnym

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 100
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

W trakcie wykładu uczestnicy dowiedzą się iż różnorodność jest cechą przyrody, wynikającą z rozmaitości form życia i układów, w jakich występują, ekologicznych funkcji, jakie pełnią oraz ze zmienności genetycznej, jaką w sobie zawierają. Bioróżnorodność jest to zmienność żywych organizmów zamieszkujących wszystkie środowiska, łącznie z lądowymi, morskimi i innymi wodnymi. Różnorodność biologiczna Polski jest stosunkowo duża, ponieważ obejmuje środowiska górskie, nizinne, nadmorskie i morskie, a ponadto Polska leży na pograniczu klimatów: atlantyckiego i kontynentalnego. Stąd wiele gatunków ma swoje granice zasięgów. Czynniki ograniczające różnorodność biologiczną: • globalne zmiany klimatu • wahania poziomu ozonu w stratosferze • zanieczyszczenia wód (eutrofizacja) • zakwaszenie wód (acydyfikacja) • gospodarka rybacka • wsiedlenia i inwazje obcych gatunków

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym na tydzień przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet lub Zoom.us w zależności od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do wyżej wymienionych usług może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC lub Zoom Video Communications Inc. oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz