Przydatność bioindykatorów w ocenie jakości wód płynących

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 15
Forma warsztaty
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach bezpośrednich jest przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia (przed ich rozpoczęciem): Oświadczenie o stanie zdrowia (PDF)

Cel: Zapoznanie kursantów z ekologicznymi skutkami zanieczyszczenia wód oraz podstawowymi metodami oceny jakości środowiska na podstawie składu i stanu zbiorowisk organizmów wodnych. Treść warsztatów: Omówienie ekologicznych następstw zanieczyszczenia wód oraz teoretycznych podstawy bioindykacji jakości środowiska wodnego. Nabytą wiedzę kursanci wykorzystują podczas ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych oceniając ekologiczny stan rzek położonych w pobliżu Olsztyna na podstawie badań zespołów bentosowych i sestonowych. Program: Wprowadzenie, s. 323. Prezentacja narzędzi służących do poboru bentosu i planktonu s. 323. Pobór prób bentosu i sestonu, rzeka Łyna, rzeka Kortówka. Zajęcia laboratoryjne – ocena stanu ekologicznego rzek na podstawie pobranych materiałów s. 323.

Lokalizacja sala ćwiczeń 323 ul. Oczapowskiego 5, Rzeka Kotówka w pobliżu j. Kortowskiego, rzeka Łyna w pobliżu mostu w Brzezinach

Terminarz