Fascynujący świat pijawek

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 25
Forma pokaz, prezentacja, warsztaty

Uczniowie poznają poglądy, teorie, koncepcje pochodzenia pijawek (Hirudinea). Budowę morfologiczną i anatomiczną – morfologie funkcjonalną pijawek. Klasyfikacje, systematykę, rozmieszczenie, biologie – drapieżnictwo, padlinożerność. Pasożyty czy hemofagi (mechanizmy odszukiwania żywiciela)? W poszukiwaniu krwiodawcy! Kształtowanie się układu pasożyt (pijawka) – żywiciel (bezkręgowiec, kręgowiec). Cykle życiowe. Modelowanie formy ciała i odniesienie jej do warunków bytowania pijawek. Uczniowie będą mieli okazje poznać także różnorodność świata pijawek (na przykładzie naszych krajowych gatunków), który większości osób kojarzy się tylko z krwiopijną pijawką lekarską. Omówiona zostanie między innymi ich budowa, biologia.

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5, sala 094

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00