Amorfizm przestrzeni sakralnej: biblijna egzegeza i performatywny apokryf. Liturgia Słowa w wierszu „Kościół” Georga Trakla

Przedział wiekowy pow. 18
Limit miejsc 18
Forma wykład

Opis wnętrza kościoła w wierszu „Kościół” („Die Kirche”) Georga Trakla (1887–1914) możne wskazywać na to, że odprawiana jest w nim msza. Analiza poszczególnych elementów utworu pozwala określić jej przebieg i rozpoznać w nim Liturgię Słowa. Pojawiający się w kościele wierni zmieniają się w postaci biblijne, na co wpływ mają sugestywne słowa wygłaszanej przez księdza homilii.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 14

Terminarz

Uwaga!

Rezerwacja miejsc możliwa od 9 września 2019, godz 10:00