Dyskusja panelowa Posthumanizm: filozofia, sztuka, nauka - 8. Filozofia Filmowo "rośliny - zwierzęta - ludzie"

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 100
Forma wykład

Dyskusja panelowa jest organizowana w ramach 8. Filozofii Filmowo. Uczestnicy: dr Małgorzata Liszewska (IF UWM), dr Aldona Fenyk (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM), Justyna Banasiak (BWA w Olsztynie). Moderator dr Emilia Konwerska (MOK w Olsztynie). Wszystkie wydarzenia 8. Filozofii Filmowo będą odnosiły się do tematyki wzajemnych relacji pomiędzy światem przyrodniczym a człowiekiem, odbywa się ona bowiem pod tytułem "Rośliny – zwierzęta – ludzie". Do dyskusji o takich kwestiach, jak: człowiek wobec zwierząt, człowiek jako zwierzę, porozumienie międzygatunkowe, człowiek wobec roślin, człowiek jako roślina. zapraszamy uczniów szkół, studentów (także uniwersytetów trzeciego wieku), osoby dojrzałe, nauczycieli (filozofii, etyki, przyrody, biologii, plastyki, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, geografii) i wychowawców.

Lokalizacja Sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czesława Niemena (róg ulic Okopowej i Zamkowej)

Terminarz