Kopernik i jego kosmos

Przedział wiekowy 0-12
Limit miejsc 25
Forma warsztaty

Mikołaj Kopernik to najsłynniejszy mieszkaniec olsztyńskiego zamku, gdzie zaczął pisać swoje słynne dzieło „De Revolutionibus…” i gdzie na ścianie krużganka pozostał jedyny oryginalny jego przyrząd do obserwacji – Tablica astronomiczna. W trakcie warsztatów uczestnicy odwiedzą miejsca, w których mieszkał i pracował Kopernik, poznają na czym polegał przewrót kopernikański i przygotują model kopernikańskiego układu słonecznego. 

Lokalizacja Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2, Sale Kopernikowskie

Terminarz