Gatunki obce w faunie i florze Polski

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 24
Forma prezentacja, warsztaty

W rodzimej florze i faunie spotykamy gatunki obce, które często za pośrednictwem człowieka powiększyły swój zasięg występowania. Było to działanie celowe bądź niezamierzone, a czasem mogą one stanowić zagrożenie dla rodzimych gatunków bądź siedlisk przyrodniczych. Celem prezentacji będzie przedstawienie zagadnień związanych z gatunkami obcymi, ich znaczenie ekonomiczne, socjologiczne i ekonomiczne oraz przegląd gatunków inwazyjnych i wsiedlonych w faunie i florze naszego kraju. Ponadto będzie można makroskopowo obserwować wybrane gatunki roślin i zwierząt. Zajęcia zakończy wykonanie przez uczniów plakatów informacyjnych ostrzegających przez samodzielnie wybranym gatunkiem obcym.

Lokalizacja Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, ul. Oczapowskiego 5, sala 323

Terminarz