Środki transportu

Przedział wiekowy 6-9
Limit miejsc 20
Forma prezentacja, wykład

Prezentacja multimedialna różnych środków transportu dedykowana dla młodszych dzieci. Każdego dnia będą odbywały się trzy powtarzalne bloki 2-godzinne (90 minutowe). W kolejnych dniach będą pokazywane inne środki transportu. Pierwszego dnia będzie prezentowany transport kołowy i szynowy. Drugiego dnia będzie transport wodny morski i śródlądowy. Trzeciego dnia będzie transport, nadziemny, powietrzny i kosmiczny. W ramach 90 minutowego spotkania, po prezentacji multimedialnej trwającej ok. 60-70 min. dzieci będą miały do dyspozycji kartki i kredki, i będą mogły narysować dowolny środek transportu, który danego dnia był prezentowany lub wymyślić własny pojazd/statek przyszłości. Dzieci będą mogły zabrać rysunki do domu.w kartonowych teczkach.

Lokalizacja Wydział Geoinżynierii, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 1

Terminarz