Caspar David Friedrich jako najwybitniejszy malarz niemieckiego romantyzmu

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 30
Forma prezentacja, warsztaty, wykład

Zapraszamy serdecznie na krótkie spotkanie z Casparem Davidem Friedrichem, najwybitniejszym malarzem niemieckiego romantyzmu Malarstwo Friedricha nacechowane jest tajemniczością, mrocznością i smutkiem a specyfikę twórczości artysty oddają w doskonały sposób jego dwa zdania: „Malarz powinien malować nie tylko to, co widzi przed sobą, ale także to, co widzi w sobie” oraz „Obrazu nie da się wynaleźć, trzeba go doznać”. W ramach krótkiego wykładu omówione zostaną najistotniejsze wydarzenia z życia malarza, które miały wpływ na jego twórczość, oraz zaprezentowane jego najważniejsze obrazy, których istotną część zajmuje przyroda, posiadająca najczęściej znaczenie symboliczne i stanowiąca częstokroć zaproszenie do głębokiej kontemplacji.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 109

Terminarz