Marlene Dietrich. Ikona światowego kina i sceny

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 30
Forma prezentacja, warsztaty, wykład

Zapraszamy serdecznie na interesujące spotkanie z Marlene Dietrich, bardzo ważną przedstawicielką niemieckiej kultury i sztuki. W ramach wykładu połączonego z elementami warsztatów przybliżona zostanie sylwetka tej znanej pieśniarki, ale również aktorki, która w trudnym „brunatnym” okresie potrafiła przeciwstawić się reżimowi, co odbiło się na jej zawodowym życiu. Obok informacji dotyczących bujnego i burzliwego życia jak też bogatej twórczości filmowo-scenicznej Marleny Dietrich zaprezentowane zostaną w formie ciekawej zabawy również jej najbardziej znane pieśni.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 109

Terminarz