Każdy może być artystą - warsztaty kreatywne

Przedział wiekowy 6-9
Limit miejsc 25
Forma warsztaty

Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość tworzyć prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów kreatywnych według wzorów zaproponowanych przez osoby prowadzące oraz zgodnie z własnymi pomysłami.

Lokalizacja Wydział Prawa i Administracji i Nauk Społecznych, skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Dybowskiego

Terminarz