Warmia - moja Mała Ojczyzna

Przedział wiekowy 0-18
Limit miejsc 25
Forma pokaz, prezentacja, warsztaty, wykład

Chcesz dowiedzieć się czym jest Mała Ojczyzna? Jaki jest rys historyczny i kulturowy Warmii? Jakie są tutaj panujące zwyczaje i tradycje? Co to jest Warnijsko godka? Chcesz spróbować swoich sił i powiedzieć coś w gwarze warmińskiej? Zapraszamy chętne dzieci do poznania historii regionu Warmii, tradycji, zwyczajów i strojów ludowych a także do spróbowania swoich sił podczas czytania fragmentów Elementarza warmińskiego. Zapraszamy

Lokalizacja Wydział Prawa i Administracji i Nauk Społecznych, skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Dybowskiego

Terminarz