Tłoczenie na zimno – prosty sposób otrzymywania oleju roślinnego do celów jadalnych i produkcji biodiesla

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 25
Forma warsztaty

Autorzy pokazu zaprezentują otrzymywanie oleju roślinnego metodą tłoczenia na zimno. Taka metoda praktycznie nie zanieczyszcza środowiska i nie powoduje niekorzystnych przemian biologicznie aktywnych składników, takich m.in. jak: karotenoidy, tokoferole i polifenole. Użycie do tego celu surowców o odpowiednio wysokiej wartości technologicznej, gwarantuje uzyskanie oleju jadalnego dobrej jakości, nie wymagającego rafinacji lub ewentualnie rafinacji fizycznej, bez stosowania środków chemicznych. W eksperymencie tłoczeniu zostaną poddane nasiona i orzechy różnych gatunków roślin oleistych. Uczestnicy prezentacji będą mogli zapoznać się z budową i zasadą działania pras do tłoczenia (ślimakowej, hydraulicznej) oraz porównać właściwości (barwę, zapach, smak, konsystencję) olejów z różnych surowców. Z uwagi na duże zainteresowanie biopaliwami autorzy pokazu zaproponują również wykorzystanie oleju tłoczonego do otrzymywania biodiesla, tj. estrów metylowych kwasów tłuszczowych z olejów. Produkcja biopaliwa stwarza również możliwość zagospodarowania tzw. tłuszczu zużytego. W prezentacji przedstawiona zostanie uproszczona metoda otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych z wytłoczonego oleju oraz jego mieszaniny z tłuszczem posmażalniczym.

Lokalizacja Wydział Nauki o Żywności, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Plac Cieszyński 1, sala 239

Terminarz