Czy dom / mieszkanie ma "Dowód Osobisty"?

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 35
Forma prezentacja, warsztaty, wykład

Naukowcy z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii zorganizują uczestnikom warsztaty obejmujące praktyczne aspekty sprzedaży i kupna domu i rejestracji nieruchomości. W mniejszych grupach tematycznych dzieci i młodzież otrzymają do wykonania w formie zabawy zadania konkretnych podmiotów, którzy odgrywają kluczową rolę w procesie sprzedaży/kupna i rejestracji nieruchomości. W trakcie warsztatów będą korzystać z realnych formularzy rejestracyjnych i będą sporządzać akt notarialny. Poziom trudności będzie dostosowany do grupy wiekowej uczestników. Warsztaty zostaną poprzedzone krótką prezentacją teoretyczną na temat podstawowych zagadnień związanych z rejestrami publicznymi, w których ujawniane są prawa do nieruchomości, a w szczególności omówią kompetencje podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie tych rejestrów i ich treść. Omówiona zostanie procedura sprzedaży nieruchomości, w której wykorzystywane są rejestry.

Lokalizacja Wydział Geoinżynierii, ul. Prawocheńskiego 15, sala 203

Terminarz