Czy wszyscy tak samo odczuwają smaki?

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 12
Forma warsztaty

Uczestnicy warsztatów poznają uwarunkowania indywidualnych reakcji na bodźce smakowe, zapoznają się z metodami badania wrażliwości sensorycznej. Dzięki warsztatom będzie można sprawdzić - określić indywidualną wrażliwość sensoryczną. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z wybranymi metodami oceny sensorycznej i przeprowadzą ocenę produktów spożywczych.

Lokalizacja Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, ul. Heweliusza 6, sale 112, 100, 101

Terminarz