Folia biodegradowalna z ziemniaka - czy to możliwe?

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 16
Forma warsztaty

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z metodą pozyskiwania skrobi termoplastycznej TPS - tworzywa polimerowego (biodegradowalnego) na bazie skrobi ziemniaczanej. Uczestnicy będą mogli w praktyce wykonać poszczególne etapy procesu aż do uzyskania produktu finalnego. Podejmowany temat poza wytworzeniem skrobi termoplastycznej ma na celu wprowadzić uczestników w zagadnienia związane z problemem zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych oraz celowością produkcji i wprowadzania na rynek biodegradowalnych tworzyw polimerowych. Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

Lokalizacja Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Plac Łódzki 4, sala nr 1

Terminarz