"Stare druki z kolekcji biskupów warmińskich doby renesansu, przechowywane w Bibliotece Hosianum w Olsztynie"

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 60
Forma wykład

Niniejszy referat prezentuje fragmenty kolekcji starych druków należących do biskupów warmińskich okresu renesansu, a przechowywanych w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Blisko 100 woluminów posiada znaki proweniencyjne biskupów: od Łukasza Watzenrodego do Andrzeja Batorego. Większość zawiera wpisy własnościowe, ale niektóre są oznaczone ekslibrisami i superekslibrisami. Najstarszy klocek inkunabułowy zawiera malowany ręcznie herb wuja Mikołaja Kopernika oraz odręczne notatki wielkiego astronoma. Najwięcej druków zachowało się po bp. Marcinie Kromerze, a tylko jeden – po kard. Stanisławie Hozjuszu. Są to w większości dzieła teologiczne, filozoficzne, prawnicze i historyczne.

Lokalizacja Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87

Terminarz