Dzieje Oficyny Braniewskiej (1589-1773)

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 60
Forma wykład

Wyrazem rozwoju życia umysłowego w okresie nowożytnym był rozkwit działalność drukarni. Ważne miejsce na mapie typograficznej zajmowała drukarnia w Braniewie. Jej działalność wiązała się ściśle z osobą kardynała Stanisława Hozjusza, sprowadzeniem do Braniewa jezuitów i utworzeniem kolegium jezuickiego w 1565 r. Charakter drukarni od początku działania był ściśle określony. Pełniła ona rolę drukarni katolickiej i swoim zasięgiem miała obejmować nie tylko całą Warmię, ale także Pomorze. Niniejszy referat prezentuje dzieje oficyny braniewskiej oraz jej działalność na przykładzie zbiorów Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W Instytucie Północnym najwięcej dzieł wydrukowanych w braniewskiej oficynie pochodzi z okresu, w którym należała ona do jezuitów. Referat połączony będzie z prezentacją starodruków braniewskich ze zbiorów Instytutu Północnego.

Lokalizacja Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87

Terminarz