Do czego rośliny wykorzystują światło?

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 12
Forma warsztaty

Uczestnicy warsztatów poznają rolę światła w procesie fotosyntezy oraz barwniki fotosyntetyczne (rodzaje, budowę i funkcje). Podczas warsztatów, uczestnicy będą mogli samodzielnie wyizolować i oznaczyć zawartość chlorofilu a, chlorofilu b oraz karotenoidów metodą spektrofotometryczną. Zawartość tych barwników będzie oznaczana w liściach siewek rosnących na świetle i w liściach siewek etiolowanych - rosnących bez dostępu do światła. Podczas wykonywania eksperymentów będziemy korzystać z mikropipet automatycznych, wirówek laboratoryjnych oraz spektrofotometru. Spróbujemy określić wpływ światła na zawartość barwników fotosyntetycznych w liściach oraz odpowiedzieć na pytanie kiedy i dlaczego siewki stają się samożywne.

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Oczapowskiego 1A, pok. 120

Terminarz