Barwniki fotosyntetyczne liści

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 12
Forma warsztaty

Uczestnicy warsztatów poznają lokalizację barwników fotosyntetycznych w lądowych roślinach naczyniowych na poziomie organu, tkanki, organellum komórkowego jakim jest chloroplast a także rodzaje barwników fotosyntetycznych, ich budowę i funkcje. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli samodzielnie wyizolować chlorofile i karotenoidy z liści różnych gatunków roślin, dokonać ich rozdziału, poznać ich właściwości chemiczne oraz zbadać widmo absorpcji mieszaniny wyizolowanych barwników liści metodą spektrofotometryczną a także zaobserwować fluorescencję chlorofili.

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Oczapowskiego 1A, pok. 120

Terminarz