Rozpoznawanie bezkręgowców i kręgowców środowisk łąkowych i leśnych

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 25
Forma warsztaty

Zapoznanie z różnorodnością gatunkową bezkręgowców i kręgowców środowisk łąkowych i leśnych. Poznanie cech diagnostycznych, odróżnianie gatunków podobnych.

Lokalizacja Pętla autobusowa na końcu Osiedla Mazurskiego Miejsce prowadzenia zajęć: Tereny wokół J. Skanda (las, łąki, jezioro, tereny ruderalne)

Terminarz