Pospolite i chronione gatunki roślin i zwierząt w naszym najbliższym otoczeniu

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 25
Forma warsztaty

Rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt występujących w bezpośredniej styczności z człowiekiem. Zapoznanie się z gatunkami inwazyjnymi stanowiącymi zagrożenie dla rodzimej flory. Związki między gatunkami a siedliskiem ich występowania

Lokalizacja Pętla autobusowa na końcu Osiedla Mazurskiego Miejsce prowadzenia zajęć: Tereny wokół J. Skanda (las, łąki, jezioro, tereny ruderalne)

Terminarz