Przywrócone życie jeziora

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 25
Forma warsztaty

Jezioro Długie, jedno z 15 jezior leżących w granicach Olsztyna, jeszcze niedawno należało do najbardziej zanieczyszczonych, nie tylko w mieście. Przez wiele dekad było odbiornikiem ścieków z położonych w sąsiedztwie osiedli. Doprowadziło to do niemal zupełnego zaniku życia organizmów jeziornych. W ostatnich latach jezioro zostało poddane procesom rekultywacji, które zakończyły się sukcesem i dziś wody Jeziora Długiego należą do II klasy czystości. Nastąpił też ponowny rozkwit różnorodnego życia biologicznego, które nie zawsze jest łatwe do obserwacji, ponieważ odbywa się głównie pod wodą i obejmuje najczęściej organizmy o niewielkich rozmiarach. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z organizmami obecnie występującymi w jeziorze.

Lokalizacja Most nad jeziorem Długim w Olsztynie

Terminarz