Mieszkańcy „niebieskiego szlaku” w Lesie Miejskim

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 25
Forma warsztaty

W granicach miasta Olsztyna leży jeden z największych w Europie lasów miejskich. Las, mimo, że miejski charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Wynika to ze znacznego zróżnicowania siedlisk oraz wysokiego wieku tutejszych drzewostanów. Wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy jak cenna jest tu przyroda, ile interesujących , rzadkich gatunków roślin i zwierząt można tu spotkać. Szlakiem niebieskim oznaczono trasę pomiędzy Centrum Edukacji i Kultury (dawny WDK) a jeziorem Długim. Po drodze mijamy różnorodne siedliska leśne, dolinę Łyny i docieramy nad jezioro Długie. Poznajemy przedstawicieli różnych grup zwierząt od niewielkich bezkręgowców wodnych do ssaków.

Lokalizacja Plac koło Centrum Edukacji i Kultury (dawny WDK), ul. Parkowa 1

Terminarz