Uczyć się to odkrywać świat dla siebie i uczniów (on-line)

Przedział wiekowy pow. 18
Limit miejsc -
Forma wykład

Umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych. Zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach jest ważne w świecie dynamicznych zmian i nieustannych nowych odkryć. Podczas trwania konferencji zaczniemy od świadomego kierowania procesem pozytywnej neuroplastyczności nastawionej na własny rozwój i dobrostan. Odpowiemy na pytanie - Dlaczego „jedyną stałą jest zmiana”?. Zatrzymamy się na społeczno-emocjonalnym procesie uczenia się.

Zajęcia odbędą się na platformie Zoom Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Zapisane przez formularz zgłoszeniowy osoby otrzymają dzień przed konferencją link dostępu do platformy przesłany pocztą elektroniczną. Link do formularza https://forms.gle/RwXTvfccaRLAuXNZ6

Lokalizacja Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli; ul. Turowskiego 3

Terminarz

  • 21 września

    • 16:00 - 19:00
      Zapisy w innym systemie
Rezerwacja w innym systemie