Fitoremediacja, czyli jak rośliny pomagają nam uniknąć zanieczyszczania środowiska

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 12
Forma warsztaty

Różnego rodzaju zabiegi fizyczne, chemiczne i biologiczne służą do oczyszczania ścieków i ochrony rzek i zbiorników wodnych przed skażeniem. Na końcowych etapach tych procesów technologicznych znajdują czasem zastosowanie także rośliny - albo jako organizmy wskaźnikowe (pokazujące czy oczyszczona woda jest już wolna od substancji trujących), albo jako środki fitoremediacji - organizmy pochłaniające z wody różnego rodzaju zanieczyszczenia, gromadzące je w swoich tkankach i częściowo przekształcające je chemicznie. Używając kilku barwników oraz obserwacji mikroskopowych i kolorymetrycznych, sprawdzimy jak skuteczne potrafią być rośliny w wykonywaniu tego zadania. Barwniki pozwalają na łatwą ocenę przebiegu oczyszczania wody, ale mogą też być składnikami rzeczywistych ścieków przemysłowych, dlatego nasze obserwacje choć proste, nie będą bardzo odległe od działań mających praktyczne znaczenie.

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Oczapowskiego 1A, sala 123

Terminarz