Co mogą nam powiedzieć porosty?

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 15
Forma warsztaty, wycieczka

Chociaż nie potrafią mówić, obecność lub brak tych organizmów w naszym otoczeniu świadczy o stanie środowiska przyrodniczego. W szczególności dotyczy to jakości powietrza atmosferycznego, którym na co dzień oddychamy. Porosty są bowiem doskonałymi bioindykatorami różnego rodzaju zmian wywołanych działalnością człowieka. Choć powszechnie wiadomo, że zanieczyszczenia atmosferyczne stanowią przyczynę wielu poważnych schorzeń zdrowotnych, zagrożenie to uświadamiamy sobie zwykle zbyt późno. Są jednak organizmy bardziej od nas wrażliwe, które wcześniej reagują na szkodliwe czynniki a ich reakcja z wyprzedzeniem może nas informować o potencjalnym zagrożeniu. Są to właśnie porosty. Przekaz, który wynika z ich obecności jest praktycznie bezpłatny, a – co warto zaznaczyć - obejmuje on bezpośrednią informację o reakcji żywego organizmu na zanieczyszczenia. Jakie porosty rosną na terenie kampusu uniwersyteckiego w Kortowie i co z tego wynika będzie można się dowiedzieć na specjalnych warsztatach terenowych podczas 21. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Lokalizacja zbiórka grupy przed budynkiem Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A

Terminarz