Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną”

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 15
Forma warsztaty

Zajęcia mają na celu przybliżenie informacji na temat materiału genetycznego i uświadomienie, że DNA jest wszędzie wokół nas. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie działalność i wyposażenie laboratorium genetycznego. Zaprezentowane zostaną profesjonalne metody ekstrakcji kwasów nukleinowych z układów biologicznych. Ponadto przeprowadzona zostanie, we współudziale z uczestnikami, izolacja DNA w sposób możliwy do powtórzenia w warunkach domowych. Uczestnicy zajęć będą mieli również okazję samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego DNA w żelu agarozowym (podstawowej techniki wizualizacji kwasów nukleinowych).

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Plac Łódzki 3, sala 10 (parter)

Terminarz