DNA - tajemnice w świecie roślin i grzybów

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 15
Forma prezentacja, warsztaty

DNA - tajemnice w świecie roślin i grzybów. Prezentacja dotycząca DNA, jego budowy, struktury i występowania w komórkach roślin i grzybów. Przedstawienie różnych metod i możliwości izolacji DNA z komórek roślin i grzybów mikroskopowych. Metody wizualizacji DNA. Praktyczne warsztaty dotyczące izolacji DNA z roślin i grzybów (wykonują uczestnicy warsztatów). Wizualizacja wyekstrachowanego DNA w procesie elektroforezy.

Lokalizacja Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Plac Łódzki 5, sala Katedry

Terminarz