Postac w rzeźbie

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 5
Forma warsztaty

Warsztaty z towarzyszącą wystawą rzeźby. Przygotowane rzeźby naturalnej wielkości . Rzeźbimy na przygotowanym stelarzu z materiałów stałych, narzucając warstwy żywic , klejów wapiennych i materiałów płóciennych

Lokalizacja Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Prawocheńskiego 21 – IIp. sala rysunku

Terminarz