Metody mikroskopowe badania materiałów

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 12
Forma pokaz

Właściwości materiałów, które czynią je użytecznymi dla ludzi, są w ścisłym związku z ich wewnętrzną budową, czyli strukturą. Tę z kolei można kształtować w różnych procesach wytwarzania materiału, tak jak to ma miejsce np. w przypadku metali i ich stopów. Ważną grupę metod badawczych stanowią te służące do badania struktury materiału. Pojęcie struktury materiału jest pojęciem złożonym. Strukturę materiałów należy rozpatrywać na kilku poziomach, gdyż elementy składające się na budowę materiału znacznie różnią się rozmiarami. Zagłębiając się stopniowo w strukturę metali stwierdza się, iż zbudowane są one z małych kryształków nazywanych potocznie ziarnami. Ziarna mogą należeć do różnych faz, ponadto mogą mieć różną orientację, wielkość jak i kształt. Ten poziom strukturalny nazywany jest mikrostrukturą, która może być poddawana ocenie za pomocą mikroskopów metalograficznych. Celem pokazu będzie praktyczne zaznajomienie uczestników z techniką obserwacji na optycznym mikroskopie świetlnym, która jest wykorzystywana do badania mikrostruktury materiałów inżynierskich. Zademonstrowana będzie również metodyka przygotowania próbek do tego typu badań.

Lokalizacja Wydział Nauk Technicznych, Katedra Technologii Materiałów i Maszyn, ul. Oczapowskiego 11, blok 50E, sale E34, E35

Terminarz