Bakterie przyjaciele czy wrogowie środowiska

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 24
Forma warsztaty

Znaczenie drobnoustrojów w różnych aspektach życia człowieka. Pokaz bakterii i grzybów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie ludzi i zwierząt, oczyszczanie ścieków, powstawanie warstwy próchniczej gleby, kompostowanie i utylizację odpadów. Drobnoustroje patogenne - pokaz bakterii i grzybów na podłożach hodowlanych i pod mikroskopem. Korzystne i niepożądane efekty działania mikroorganizmów na produkty spożywcze.

Lokalizacja Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, ul. Prawocheńskiego 1, sala 1

Terminarz