Owady jako szkodniki przechowywanej żywności

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 24
Forma pokaz, prezentacja, wystawa

Prezentacja owadów - szkodników magazynowych najczęściej spotykanych w produktach spożywczych, w domach i magazynach. Pokaz żywych hodowli owadów, porażonych produktów oraz uszkodzeń przez nie powodowanych, a także preparatów i zbiorów entomologicznych. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje wiadomości z rozpoznawania gatunków owadów, poznać metody diagnozowania ukrytej obecności owadów oraz sposoby radzenia sobie z niechcianymi gośćmi.

Lokalizacja Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, ul. Prawocheńskiego 17, sala 5E

Terminarz

 • 21 września

  • 08:30 - 09:45
   brak miejsc
  • 10:00 - 11:15
   brak miejsc