Jak wyregulować mróz?

Przedział wiekowy pow. 8
Limit miejsc 25
Forma pokaz, prezentacja, warsztaty

Pokazy związane z suchym lodem i użytecznością mieszanin chłodzących.

Lokalizacja Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, pl. Łódzki 4, sala 1 (parter)

Terminarz