Tajemnice zera: skąd przybyło?

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 150
Forma prezentacja

Podany zostanie krótki przegląd historii używania symbolu zera oraz jego znaczenie w matematyce.

Lokalizacja Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Słoneczna 54, aula B

Terminarz