(Nie)porozumienia bez granic. Bariery w komunikacji międzykulturowej

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 25
Forma prezentacja, wykład

Przy spotkaniu z przedstawicielami innych kultur najtrudniejsze wydaje się nam przełamanie bariery językowej. Przecież bez znajomości języka rozmówcy trudno nam sobie wyobrazić skuteczną komunikację międzykulturową. Ale czy to jedyna przeszkoda w komunikacji? Jakie jeszcze mogą być przyczyny niepowodzeń komunikacyjnych? Czy możliwe są nieporozumienia pomiędzy ludźmi posługujących się tym samym językiem, ale pochodzącymi z różnych krajów? Te i inne problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej poruszymy w trakcie naszego wykładu.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1, sala 104

Terminarz