Trendy w zdobywaniu wiedzy z geografii - platforma ArcGIS jako przestrzeń do pracy uczniów i nauczycieli

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc -
Forma prezentacja, warsztaty
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

W podstawie programowej dotyczącej nauczania geografii zostały przyjęte założenia i działania edukacyjne, których efektem jest między innymi zmiana filozofii i sposobów kształcenia geograficznego. Według tego dokumentu „Szczególną rolę przypisuje się w zakresie ponadpodstawowym wykorzystaniu w poznawaniu świata i wykrywaniu złożonych problemów środowiska geograficznego technologii geoinformacyjnych (w tym GIS).” Technologia geoinformacyjna zajmuje się geoinformacją, obejmuje metody i technologie pozyskiwania geoinformacji, tworzenie systemów i infrastruktur geoinformacyjnych oraz ich liczne zastosowania w naukach o Ziemi (gospodarce). Zaś geoinformacja to informacja uzyskiwana na drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (danych dotyczących obiektów przestrzennych powiązanych z powierzchnią Ziemi) (PTIP, 2022) Obecnie stosowanie technologii geoinformacyjnych i aplikacji GIS np. ESRI ArcGIS, QGIS czyni z geografii nowoczesną dyscyplinę oraz zdecydowanie rozszerza możliwości sfery poznawczej ucznia.

Link do spotkania: https://meet.google.com/nwc-wpzt-dok

 

 

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz

 • 21 września

  • 10:00 - 10:45
   bez limitu miejsc
  • 11:00 - 11:45
   bez limitu miejsc
  • 12:00 - 12:45
   bez limitu miejsc

Wstęp wolny. Rezerwacja miejsc nie jest wymagana.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.