Jak roślin to robią, że tracąc zyskują?

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 12
Forma warsztaty

Podczas zajęć, uczestnicy warsztatów poznają: rolę wody w roślinach, czym jest bilans wodny rośliny jaka jest droga wody w roślinie (pobieranie, przewodzenie i utrata wody). Omówione zostaną przebieg i rola transpiracji w bilansie wodnym roślin oraz teoria kohezyjno-transpiracyjna przewodzenia wody w roślinach. Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie zbadać bilans wodny liścia oraz intensywność transpiracji liści umieszczonych w różnych warunkach środowiskowych a także określić powierzchnię liści. Podczas zajęć spróbujemy określić wpływ różnych czynników środowiskowych na transpirację oraz odpowiedzieć na pytanie co rośliny zyskują tracąc wodę.

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, ul. Oczapowskiego 1A, pok. 120

Terminarz

  • 23 września

    • 15:30 - 19:10
      brak miejsc