Gdzie jest ukryty konik morski w mózgu?

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 14
Forma prezentacja, warsztaty

Podczas warsztatów uczestnicy przeprowadzą obserwacje mózgowi ssaków i mózgu człowieka (preparaty mokre i model 3D). Poznają okolice kory mózgowej i główne funkcje pełnione przez płaty korowe. Poznają powody, dlaczego jedna ze struktur mózgowia nosi nazwę „hipokamp” (Hippocampus). Dowiedzą się w jaki sposób hipokamp pomaga w nabywaniu nowych informacji i ich zapamiętywaniu w procesie konsolidacji w czasie snu. Dlaczego hipokamp powiększa się lub zmniejsza, i co powoduje ten fenomen. Przeprowadzą obserwacje mikroskopowe preparatów wykonanych z mózgowia ssaków i odnajdą w nich hipokampa oraz rozpoznają tzw. istotę szarą i istotę białą. Zapoznają się z mikroskopową budową mózgowia (m.in. formacja hipokampa, komory boczne i przegroda kresomózgowia, spoidło wielkie mózgu (ciało modzelowate ) i skrzyżowanie wzrokowe, pole przedwzrokowe i podwzgórze (jądra neurosekrecyjne i komora III), wodociąg mózgu, móżdżek i most. Poznają specjalistyczną terminologię neuroanatomiczną. Preparaty histologiczne zostały wykonane z mózgowi ssaków w zakresie własnym, które nie są ogólnie dostępne. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały związane z tematyką warsztatów.

Lokalizacja Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Plac Łódzki 3, sala 319

Terminarz

 • 21 września

  • 10:00 - 11:30
   brak miejsc
  • 12:00 - 13:30
   brak miejsc