Sprawdź, jak sprawny masz zmysł smaku

Przedział wiekowy pow. 16
Limit miejsc 12
Forma warsztaty

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy odnośnie: wrażliwości sensorycznej, indywidualnej reakcji na smaki, wpływu smaku na zachowanie, między innymi odczucie przyjemności. Dzięki warsztatom można będzie sprawdzić - określić indywidualną wrażliwość smakową. Ponadto uczestnicy warsztatów dowiedzą się: Czy wszyscy tak samo odczuwają smaki i od czego to zależy? Uczestnicy warsztatów przeprowadzą również ocenę sensoryczną produktów spożywczych.

Lokalizacja Wydział Nauki o Żywności, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, ul. Heweliusza 6, sale 112, 100, 101

Terminarz

  • 23 września