Czy język polski i niemiecki myślą leksykalnie tak samo?

Przedział wiekowy 13-18
Limit miejsc 25
Forma prezentacja, warsztaty

Na wykładzie połączonym z elementem warsztatów uczniowie dowiedzą się, czy język niemiecki i polski tak samo zapatrują się na świat, czy tak samo ten świat postrzegają i leksykalnie go opisują oraz na czym mogą polegać różnice w „myśleniu” i opisywaniu świata w tych dwóch językach. Celem tego referatu z elementami konwersatorium jest pobudzenie uczących się języka niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania do refleksji nad tym, jak należy uczyć się słownictwa obcojęzycznego i na co w trakcie tego uczenia się należy zwracać uwagę, żeby nie popełniać błędów leksykalnych, szczególnie tych wynikających z interferencji (kalki językowej). Rozważania te będą się koncentrować tylko na słownictwie, tj. na pojedynczych wyrazach i wyrażeniach. W trakcie zajęć uczniowie mogą również poszerzyć swój zasób słownictwa.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 107

Terminarz

  • 21 września

    • 10:00 - 10:50
      brak miejsc