Godzina z Marlene Dietrich

Przedział wiekowy 13-bez ograniczeń
Limit miejsc 25
Forma prezentacja, warsztaty

Zapraszam uczniów szkół (nie tylko) ponadpodstawowych na interesujące spotkanie z Marlene Dietrich, bardzo ważną postacią niemieckiej kultury. W ramach wykładu z elementami warsztatów przybliżona zostanie sylwetka tej znanej pieśniarki, która w trudnym okresie nazizmu potrafiła przeciwstawić się reżimowi, co odbiło się na jej zawodowym życiu. Obok informacji dotyczących życia i twórczości Marleny Dietrich zaprezentowane zostaną w formie ciekawych ćwiczeń również jej najbardziej znane pieśni.

Lokalizacja Wydział Humanistyczny, Centrum Nauk Humanistycznych, ul. Obitza 1, sala 109

Terminarz