„Ekonomiściaki”

Przedział wiekowy 8-12
Limit miejsc 30
Forma warsztaty

Głównym celem warsztatów jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Podczas warsztatów wykorzystana będzie gra planszowa Chłopska Szkoła Biznesu. Jest ona prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak prawo popytu i podaży, główne zasady efektywnych negocjacji oraz wiele innych prawideł rynkowych.

Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii, ul. Prawocheńskiego 19, sala 106

Terminarz

  • 21 września

    • 11:00 - 12:30
      brak miejsc