MOKRADŁA CUD NATURY

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc 18
Forma pokaz

Co to jest gleba? Jak powstaje? Jak to się dzieje, że mamy różne gleby? Co powoduje, że gleba zmienia się w czasie? Czy gleba jest niezbędna w życiu każdego człowieka? Co jest ważne w składzie gleby? Co decyduje o tym, że gleba jest źródłem życia dla innych organizmów? Czy gleba może mieć wpływ na klimat? Prezentacja przekrojów różnych gleb i skał, z których tworzą się gleby (torfów wysokich, przejściowych, niskich, gytii, mułów, murszy torfowych oraz gytiowych, iłów, glinów, piasków, żwirów). Prezentacja sprzętu laboratoryjnego do oznaczania właściwości gleb. Pokaz w terenie (obszar młodoglacjalny okolic Olsztyna (Kortowa)) profili gleby leśnej, użytkowanej rolniczo oraz torfowiska w siedlisku naturalnym. Podczas części terenowej przewidziany jest pokaz oznaczania odczynu gleby i określenie barwy poziomów genetycznych gleb.

Lokalizacja Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Plac Łódzki 3, blok 40 (I p), sala 118

Terminarz