Pośród czaszek

Przedział wiekowy bez ograniczeń
Limit miejsc -
Forma wykład
Zajęcia w formie zdalnej (webinar/wideokonferencja).
Udział w zajęciach wymaga urządzenia (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu oraz kamerką wideo i mikrofonem.

Wykład stanowi alternatywę dla osób, które nie będą mogły obejrzeć wystawy o tym samym tytule. Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z czaszkami różnych gatunków ssaków, występujących w Polsce. Dla potrzeb wykładu zostały wybrane najbardziej reprezentatywne gatunki. Będzie można obejrzeć czaszki ssaków należących do rzędów: owadożernych, gryzoni, zajęczaków, drapieżnych, nietoperzy i parzystokopytnych. Dla porównania, będzie pokazana czaszka człowieka. Uczestnicy będą mogli także zapoznać się z różnymi typami uzębienia ssaków i zobaczyć czym różnią się zęby wilka i dzika. Dodatkowo, przedstawiona zostanie krótka charakterystyka (wymiary ciała, środowisko życia, sposób odżywiania) omawianych gatunków.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3al4brWg1A5fHpLgIgBSlEihcZPdgWASkH4GJqQkhnG5w1%40thread.tacv2/1662926706198?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22814aaaf5-26cc-4f8c-8489-21ea0ddfe74e%22%7d

Identyfikator spotkania zostanie udostępniony osobom zapisanym 24 godziny przed planowanymi zajęciami w zakładce "Moje rezerwacje" na koncie użytkownika na stronie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Zajęcia odbędą się przy wykorzystaniu platformy komunikacji wideo Google Meet. Limit miejsc na poszczególne webinary zależny będzie od dostępnych zasobów technicznych.
Dostęp do usługi Google Meet może wymagać założenia konta przez uczestnika, zaakceptowania regulaminu oraz polityki prywatności firmy Google LLC oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez usługodawcę.

Wyłączenia odpowiedzialności:
Organizator nie odpowiada za jakość połączenia wideo i audio między uczestnikiem zajęć a wyżej wymienionymi usługami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Terminarz

 • 21 września

  • 10:00 - 10:45
   brak miejsc
  • 11:00 - 11:45
   brak miejsc
  • 12:00 - 12:45
   brak miejsc
 • 22 września

  • 10:00 - 10:45
   brak miejsc
  • 11:00 - 11:45
   brak miejsc
  • 12:00 - 12:45
   brak miejsc
 • 23 września

  • 16:00 - 16:45
   brak miejsc
  • 17:00 - 17:45
   brak miejsc
  • 18:00 - 18:45
   brak miejsc

Wstęp wolny. Rezerwacja miejsc nie jest wymagana.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.